Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Sở Công Thương năm 2020

Ngày 17-08-2020

Căn cứ Kế hoạch số 1337/KH-SCT ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang về việc tuyển dụng viên chức năm 2020 của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang;

 Căn cứ Quyết định số 473/QĐ-SNV ngày 14 tháng 8 năm 20120 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang.

Sở Công Thương thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

I. CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

- Số lượng: 04 chỉ tiêu cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Hậu Giang trực thuộc Sở Công Thương.

- Vị trí việc làm:

+ Vị trí 01: Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp (01 Chuyên viên). Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học Xây dựng, Đại học Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

+ Vị trí 02: Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp (01 Chuyên viên). Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học ngành Kỹ thuật điện.

+ Vị trí 03: Hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách của Nhà nước và tổ chức hoạt động kiểm toán năng lượng (01 Chuyên viên). Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học ngành Kỹ thuật điện, Điện công nghiệp.

+ Vị trí 04: Thu thập số liệu về thị trường thương mại tỉnh (01 Chuyên viên). Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học Kinh tế chuyên về kinh doanh thương mại, marketing.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển

2.1. Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển.

d) Có lý lịch rõ ràng.

đ) Có văn bằng theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng; có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (trừ trường hợp có bằng đại học về ngoại ngữ); có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

g) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

* Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 (một) vị trí việc làm cần tuyển.

II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Nội dung tuyển dụng:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ).

(Các ứng viên đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo vị trí việc làm chỉ cần điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký dự tuyển nộp về Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang).

- 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

- 02 tấm ảnh 4 x 6.

3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 18/8/2020 - 18/9/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang (Số 01, đường Thống Nhất, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, điện thoại: 02933.878.891).

4. Lệ phí dự tuyển

Ứng viên dự tuyển phải nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Mức thu: 500.000 đồng/hồ sơ dự tuyển (nộp tiền mặt tại Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang).

5. Thời gian và địa điểm xét tuyển:

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển; thông báo kết quả Vòng 1; thời gian, địa điểm phỏng vấn Vòng 2; danh sách người trúng tuyển sẽ thông báo trên Trang thông tin điện tử Sở Công Thương và niêm yết tại trụ sở Sở Công Thương.

Sở Công Thương trân trọng thông báo./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TB TUYEN DUNG.pdf_20200817201034.pdf

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 1
Hôm nay: 3163
Đã truy cập: 4020528
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.