Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương tổ chức Khoá tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã.

Ngày 27-09-2022

Tuần qua, Trung tâm Khuyến Công và Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương tổ chức Khoá tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã. Tham dự khóa tập huấn có bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin Xúc tiến thương mại, Cục xúc tiến thương mại; ông Nguyễn Quốc Toàn, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang, cùng hơn 50 học viên là doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.