Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Ra quân kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh xăng dầu

Ngày 20-04-2022

Ngày 19-4, đoàn liên ngành do Sở Công thương chủ trì kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu đối với 3 cửa hàng trên địa bàn thành phố Ngã Bảy và huyện Châu Thành.

Kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy tại cửa hàng xăng dầu.

Tại thời điểm kiểm tra, các cửa hàng đang mở bán đúng quy định, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, niêm yết thời gian bán hàng, các trụ bơm đều có tem kiểm định. Các cửa hàng trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy đầy đủ theo quy định, xuất trình các hồ sơ, sổ sách, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu như: giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, hợp đồng đại lý, nhượng quyền bán lẻ xăng dầu… Bên cạnh đó còn trường hợp cửa hàng chưa cung cấp được giấy chứng nhận về nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu. Đoàn đã ghi nhận và đề nghị cửa hàng đăng ký tham gia khi có các lớp tập huấn để đảm bảo chuyên môn, nghiệp vụ trong kinh doanh xăng dầu.

Việc kiểm tra thực hiện theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và Nghị định 95/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, các quy định về công tác phòng cháy và chữa cháy, về đo lường chất lượng và các quy định pháp luật khác có liên quan. Trong những ngày tới đoàn liên ngành tiếp tục kiểm tra tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Tin, ảnh: T.TRANG


Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 34
Hôm nay: 2717
Đã truy cập: 4430666
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.