Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Một số chính sách cần thiết về phát triển ngành Công nghiệp hỗ trợ

Ngày 18-05-2022

Xem văn bản bên dưới!


Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 5
Hôm nay: 8158
Đã truy cập: 4406288
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.