Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

MUA ĐẶC SẢN HẬU GIANG TRÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Ngày 18-02-2022
STT TÊN SẢN PHẨM LINK ĐẶT MUA SẢN PHẨM ĐƠN VỊ CUNG CẤP  ĐIỆN THOẠI
1 Trà mãng cầu Phụng Phát ( Túi 1kg) https://postmart.vn/p/tra-mang-cau-phung-phat-tot-cho-suc-khoe-tui-1kg-2273.html Cơ Sở Sản Xuất Trà Phụng Phát Chị Phụng
(0932.822.249)
2 Trà mãng cầu Thuận Hòa https://postmart.vn/p/tra-mang-cau-thuan-hoa-2290.html HTX Thương Mại Dịch Vụ Thuận Hòa Chị Lượn
(0377.713.549)
3 Cà Phê Hạt CF1 Nguyên Chất 1kg https://postmart.vn/p/ca-phe-hat-cf1-nguyen-chat-1kg-3483.html Cty TNHH MTV Cà Phê CF1  
4 Cà Phê Rang Xay CF1 Nguyên Chất 1kg https://postmart.vn/p/ca-phe-rang-xay-cf1-nguyen-chat-1kg-3488.html  
5 Cà Phê Hạt CF1 Turbo 1kg https://postmart.vn/p/ca-phe-hat-cf1-turbo-1kg-3494.html  
6 Cà Phê Rang Xay CF1 Turbo 1kg https://postmart.vn/p/ca-phe-rang-xay-cf1-turbo-1kg-3498.html  
7 Cà Phê Hạt Robusta Origin Turbo 1kg https://postmart.vn/p/ca-phe-hat-robusta-origin-1kg-3501.html  
8 Cà Phê Rang Xay Robusta Origin Turbo 1kg https://postmart.vn/p/ca-phe-rang-xay-cf1-robusta-origin-1kg-3502.html  
9 Cà Phê Hạt CF1 Blend 1kg https://postmart.vn/p/ca-phe-hat-cf1-blend-1kg-3505.html  
10 Cà Phê Rang Xay CF1 Blend 1kg https://postmart.vn/p/ca-phe-rang-xay-cf1-blend-1kg-3507.html  
11 Cà Phê Hạt CF1 Arabica Origin 1kg https://postmart.vn/p/ca-phe-hat-arabica-origin-1kg-3508.html  
12 Cà Phê Rang Xay CF1 Arabica Origin 1kg https://postmart.vn/p/ca-phe-rang-xay-cf1-arabica-origin-1kg-3509.html  
13 Cà Phê Hạt CF1 Nguyên Chất 500g https://postmart.vn/p/ca-phe-hat-cf1-nguyen-chat-500g-3510.html  
14 Cà Phê Rang Xay CF1 Nguyên Chất 500kg https://postmart.vn/p/ca-phe-rang-xay-cf1-nguyen-chat-500g-3511.html  
15 Cà Phê Hạt CF1 Turbo 500kg https://postmart.vn/p/ca-phe-hat-cf1-turbo-500g-3512.html  
16 Cà Phê Rang Xay CF1 Turbo 500kg https://postmart.vn/p/ca-phe-rang-xay-cf1-turbo-500g-3513.html  
17 Cà Phê Hạt Robusta Origin 500kg https://postmart.vn/p/ca-phe-hat-robusta-origin-500g-3514.html  
18 Cà Phê Rang Xay Robusta Origin 500kg https://postmart.vn/p/ca-phe-rang-xay-cf1-robusta-origin-500g-3515.html  
19 Cà Phê Hạt CF1 Blend 500kg https://postmart.vn/p/ca-phe-hat-cf1-blend-500g-3516.html  
20 Cà Phê Rang Xay CF1 Blend 500kg https://postmart.vn/p/ca-phe-rang-xay-cf1-blend-500g-3517.html  
21 Cà Phê Hạt CF1 Arabica Origin 500kg https://postmart.vn/p/ca-phe-hat-cf1-arabica-origin-500g-3518.html  
22 Trà Mãng Cầu Phụng Phát - Tốt Cho Sức Khỏe (Hộp 200gr) https://postmart.vn/p/tra-mang-cau-phung-phat-tot-cho-suc-khoe-hop-200gr-4695.html Cơ Sở Sản Xuất Trà Phụng Phát Chị Phụng
(0932.822.249)
23 Trà Mãng Cầu Phụng Phát - Tốt Cho Sức Khỏe (Túi 100gr) https://postmart.vn/p/tra-mang-cau-phung-phat-tot-cho-suc-khoe-tui-100gr-4702.html
24 Trà Mãng Cầu - Huyện Long Mỹ (Túi 500G) https://postmart.vn/p/tra-mang-cau-huyen-long-my-tui-500g-4711.html HTX Thương Mại Dịch Vụ Thuận Hòa Chị Lượn
(0377.713.549)
25 Trà Mãng Cầu - Huyện Long Mỹ (Túi 200G) https://postmart.vn/p/tra-mang-cau-huyen-long-my-tui-200g-4719.html
26 Cà Phê Nguyên Chất - TURBO (Túi 1000gr) https://postmart.vn/p/ca-phe-nguyen-chat-turbo-tui-1000gr-4730.html Bưu điện Tỉnh Hậu Giang  
27 Cà Phê Nguyên Chất - CF1 BLEND (Túi 500g) https://postmart.vn/p/ca-phe-nguyen-chat-cf1-blend-tui-500g-4735.html  
28 Cà Phê Nguyên Chất - CF1 ORIGIN (Túi 250gr) https://postmart.vn/p/ca-phe-nguyen-chat-cf1-origin-tui-250gr-4740.html  
29 Gạo Sạch Vị Thủy - ST25 (Túi 5KG) https://postmart.vn/p/gao-sach-vi-thuy-st25-tui-5kg-4764.html HTX Tân Long Anh Thích
0939.664.477
30 Trà khổ qua rừng Minh Nguyễn https://postmart.vn/p/tra-kho-qua-rung-tui-loc-minh-nguyen-4786.html Cơ sở Minh Nguyễn Anh Te
0939.509.234
31 Dầu Gội Dược Liệu Siêu Sạch Gàu - Ngăn Rụng Tóc N22 115 ml https://postmart.vn/p/dau-goi-duoc-lieu-sieu-sach-gau-ngan-rung-toc-n22-115ml-4800.html Bưu điện Tỉnh Hậu Giang  
32 Dầu Gội Dược Liệu Siêu Sạch Gàu - Ngăn Rụng Tóc N22 250 ml https://postmart.vn/p/dau-goi-duoc-lieu-sieu-sach-gau-ngan-rung-toc-n22-250ml-5580.html  
33 Dầu Gội Dược Liệu Siêu Sạch Gàu - Ngăn Rụng Tóc N22 500 ml https://postmart.vn/p/dau-goi-duoc-lieu-sieu-sach-gau-ngan-rung-toc-n22-500ml-5582.html  
34 Trà Mãng Cầu Xiêm Yên Bình An - Túi 400gr https://postmart.vn/p/tra-mang-cau-xiem-yen-binh-an-tui-400gr-8170.html HTX Hậu Giang Yên Bình An Anh Vũ
0939.936.212
35 Sữa Chua Dê Sấy Khô Ngọc Đào 50gr https://postmart.vn/p/sua-chua-de-say-kho-ngoc-dao-50-gram-8619.html Cơ sở chăn nuôi và chế biến sữa dê Ngọc Đào Anh Đua
0938.787.856
36 Bưởi non sấy Trần Đệ - 100gr https://postmart.vn/p/buoi-non-say-tran-de-100gr-8651.html Cơ sở chế biến nông sản Trần Đệ 0945.859.770
37 Cà Phê Gia Bảo 500gr loại 1 https://postmart.vn/p/ca-phe-gia-bao-500gr-loai-1-9812.html Shop Hồng Thắm  
38 Cà Phê Gia Bảo 1kg (loại hạt) https://postmart.vn/p/ca-phe-gia-bao-1-kg-loai-hat-10111.html  
39 Cà Phê Gia Bảo 500gr loại 2 https://postmart.vn/p/ca-phe-gia-bao-500gr-loai-2-10360.html  
40 Mật Ong Thiên Nhiên Nìm My https://postmart.vn/p/mat-ong-thien-nhien-nim-my-500ml-18247.html Hộ kinh doanh Trần Nìm Anh Nìm
0939.105.132
41 Mức Khóm Vân Lộc 500gr https://postmart.vn/p/muc-khom-van-loc-500gram-18298.html Bưu điện Tỉnh Hậu Giang  
42 Bánh phồng cá thát lát Kỳ Như 200gr https://postmart.vn/p/banh-phong-ca-that-lat-ky-nhu-200g-18909.html Hợp tác xã Kỳ Như Chị Thùy
0939.598.388
43 Trà mãng cầu Diễm Phượng 200gr https://postmart.vn/p/tra-mang-cau-diem-phuong-200gr-18939.html Cơ sở sản xuất Diễm Phượng Chị Phượng
0386.439.709
44 Trà mãng cầu Diễm Phượng 300gr https://postmart.vn/p/tra-mang-cau-diem-phuong-300gr-25802.html
45 Trà mãng cầu Diễm Phượng 500gr https://postmart.vn/p/tra-mang-cau-diem-phuong-500gr-25803.html
46 Gạo Sạch Vị Thuỷ - Hậu Giang 5kg https://postmart.vn/p/gao-sach-vi-thuy-hau-giang-5kg-28045.html Hợp tác xã Tân Long Anh Thích
0939.664.477
47 Bưởi Da Xanh - Hậu Giang 5kg https://postmart.vn/p/buoi-da-xanh-hau-giang-5kg-28063.html Cơ cở Quán Tân Hậu Giang Chị Tiên
0918.828.898
48 Bưởi 5 Roi Túi Lưới Loại 1 (Thùng 15kg) https://postmart.vn/p/buoi-5-roi-tui-luoi-loai-1-thung-15kg-29717.html HTX trái cây sinh học OCOP Anh Sơn
0942.344.420
49 Cam Xoàn Loại 1 (Thùng 15kg)  https://postmart.vn/p/cam-xoan-loai-1-thung-15kg-29724.html
50 Chanh Không Hạt - Hậu Giang (Thùng 15Kg) https://postmart.vn/p/chanh-khong-hat-hau-giang-thung-15kg-29726.html
51 Cá Thát Lát Rút Xương Tẩm Gia Vị - Hộp 500gr https://postmart.vn/p/ca-that-lat-rut-xuong-tam-gia-vi-hop-500g-29733.html Cơ cở Quán Tân Hậu Giang Chị Tiên
0918.828.898
52 Túi Trà Mãng Cầu Phụng Phát - 100gr https://postmart.vn/p/tui-tra-mang-cau-phung-phat-100-gr-30654.html Cơ sở sản xuất trà Phụng Phát Chị Phụng
0932.822.249
53 Keo Trà Mãng Cầu Phụng Phát - 200gr https://postmart.vn/p/keo-tra-mang-cau-phung-phat-200-gr-30661.html
54 Lạp Xưởng Mỹ Yến - 500gr https://postmart.vn/p/lap-xuong-my-yen-500gr-30664.html Cơ sở lạp xưởng Mỹ Yến 0939.382.898
55 Hộp Trà Phụng Phát - 100gr Đặc Biệt https://postmart.vn/p/hop-tra-phung-phat-100g-dat-biet-30920.html Cơ sở sản xuất trà Phụng Phát Chị Phụng
0932.822.249
56 Hộp Trà Phụng Phát - Loại 1 200gr https://postmart.vn/p/hop-tra-phung-phat-loai-1-250-gr-30926.html
57 Hộp Trà Phụng Phát - Loại 1 500gr https://postmart.vn/p/tui-tra-phung-phat-loai-1-500gr-30928.html
58 Trà Mãng Cầu Xiêm Hồng Đoan - 100gr https://postmart.vn/p/tra-mang-cau-xiem-hong-doan-100gr-31327.html Cơ sở sản xuất trà mãng cầu xiêm - Hồng Đoan 0939.354.185
59 Trà Mãng Cầu Xiêm Hồng Đoan - 200gr https://postmart.vn/p/tra-mang-cau-xiem-hong-doan-200gr-31334.html
60 Siro Khóm - Minh Huy (Chai 330ml) https://postmart.vn/p/siro-khom-minh-huy-chai-330-ml-31342.html Cơ sở sản xuất Huy Minh 0985.039.595
61 Siro Củ Dền - Minh Huy (Chai 330ml) https://postmart.vn/p/siro-cu-den-minh-huy-chai-330-ml-31346.html
62 Nước Sốt Me - Mai Dương (Lọ 200gr) https://postmart.vn/p/nuoc-sot-me-mai-duong-lo-200g-31913.html Cơ sở sản xuất nước sốt, gia vị và thực phẩm Mai Dương Chị Nhung
0778.196.421
63 Trà Mãng Cầu Túi Lọc Ánh Nguyệt (20 gói x 25gr) https://postmart.vn/p/tra-tui-loc-anh-nguyet-tui-loc-20-goi-x-25gr-32249.html Cơ sở sản xuất trà mãng cầu Ánh Nguyệt Cô Nguyệt
0917.811.777
64 Trà Mãng Cầu Xiêm - Nhan Hà (200gr) https://postmart.vn/p/tra-mang-cau-xiem-nhan-ha-200gr-32394.html Hộ kinh doanh Nhan Hà 0907.134.363
65 Gạo Đài Thơm 8 - TX Long Mỹ (Bao 10kg) https://postmart.vn/p/gao-dai-thom-8-tx-long-my-bao-10kg-39473.html Công ty TNHH Liên Hưng 0837.539.999
66 Cá Thát Lát Tẩm Gia Vị Đình Chiến https://postmart.vn/p/ca-thac-lac-tam-gia-vi-dinh-chien-41661.html Hộ kinh doanh Võ Đình Chiến Anh Chiến
0989.754.978
67 Trà Mãng Cầu Túi Lọc Ánh Nguyệt (10 gói x 25gr) https://postmart.vn/p/tra-mang-cau-tui-loc-anh-nguyet-41662.html Cơ sở sản xuất trà mãng cầu Ánh Nguyệt Cô Nguyệt
0917.811.777
68 Trà Mãng Cầu Xiêm Nhan Hà https://postmart.vn/p/tra-mang-cau-xiem-nhan-ha-41961.html Hộ kinh doanh Nhan Hà 0907.134.363
69 Yến Sào Đông Trùng Hạ Thảo Lion https://postmart.vn/p/yen-sao-dong-trung-ha-thao-lion-43359.html Đường 56, KDC 586, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ  
70 Rượu Đông Trùng Hạ Thảo Lion https://postmart.vn/p/ruou-dong-trung-ha-thao-lion-43362.html  
71 Đông Trùng Hạ Thảo Lion Sấy Thăng Hoa 10g https://postmart.vn/p/dong-trung-ha-thao-lion-say-thang-hoa-10g-43365.html  
72 Nước Đông Trùng Hạ Thảo và Nha Đam Lion https://postmart.vn/p/nuoc-dong-trung-ha-thao-va-nha-dam-lion-43366.html  
73 Đông Trùng Hạ Thảo Tươi Lion https://postmart.vn/p/dong-trung-ha-thao-tuoi-lion-43367.html  
74 Nước Mắm chay Tịnh Tâm https://postmart.vn/p/nuoc-mam-chay-tinh-tam-43368.html Cơ sở nước Mắm chay Tịnh Tâm 0936452007
75 Nước Mắm Cá Đồng HGA - 500ml https://postmart.vn/p/nuoc-mam-ca-dong-hga-500ml-43360.html CT Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao HG 0939856557
76 Mắm Cá Rô Phi HGA - 500 gam https://postmart.vn/p/mam-ca-ro-phi-hga-500-gam-43363.html
77 Nước Xã Đậm Đặc NoWee https://postmart.vn/p/nuoc-xa-dam-dac-snowee-45499.html    
78 Nước Giặt Cao Cấp Caremore https://postmart.vn/p/nuoc-giac-cao-cap-caremore-45501.html    
79 Sen đá Kim Hoàng https://postmart.vn/p/sen-da-45559.html    
80 Nước rửa chén PolarBear https://postmart.vn/p/nuoc-rua-chen-polarbear-buu-dien-kg-46179.html    
81 Nước Rửa Chén PolarBear- 750G https://postmart.vn/p/nuoc-rua-chen-polar-bear-750g-46362.html    
82 NƯỚC RỬA TAY KHÔ HASOKU 289ml https://postmart.vn/p/nuoc-rua-tay-kho-hasoku-cong-ty-xa-phong-ha-noi-289ml-46429.html    
83 Nước Màu Khóm https://postmart.vn/p/ocop-nuoc-mau-khom-gia-vi-tu-thien-nhien-49110.html Cơ Sở Diễm Kiều  
84 Mứt Khóm Siêu Ngon https://postmart.vn/p/ocop-mut-khom-sieu-ngon-49111.html  
85 Chả Lụa Thanh Tùng - 1kg https://postmart.vn/p/ocop-cha-lua-thanh-tung-1kg-49112.html Chả Lụa Thanh Tùng 0916269997
86 Combo 5 hộp Rau mầm sạch Green HG - Hậu Giang - 1000gram https://postmart.vn/p/ocop-combo-5-hop-rau-mam-sach-green-hg-hau-giang-1000gram-49113.html Cở Sở Rau Sạch Green HG  
87        
* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. MAU DS SP DUA LEN SAN (1).xlsx_20220218154357.xlsx

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 3
Hôm nay: 9124
Đã truy cập: 4444640
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.