Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Lễ chào cờ tháng 11 năm 2022

Ngày 04-11-2022

Vào tuần đầu tiên của tháng 11, Ban Giám đốc Sở Công Thương và tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Sở thực hiện nghi thức chào cờ đầu tháng 11 năm 2022 tại trụ sở trong không khí trang nghiêm tất cả đồng thanh bài hát Quốc ca hào hùng của dân tộc. Thay mặt Ban Giám đốc, Đ/c Nguyễn Vũ Trường, Phó Giám đốc Sở phát biểu, đánh giá kết quả hoạt động trong tháng qua.

Trong tháng 10 năm 2022 Sở đã đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ: Đã phối hợp với các địa phương, các đơn vị đầu mối xây dựng kế hoạch chỉnh đốn xăng dầu, báo cáo với UBND tỉnh đề xuất về Bộ Công Thương đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong thời gian tới; xây dựng và đề nghị về Cục Công thương địa phương phê duyệt đề án khuyến công quốc gia năm 2023; Tham gia chuỗi sự kiện ngành Công thương khu vực phía Nam năm 2022 và nhận cờ đăng cai tổ chức chuỗi sự kiện ngành Công thương khu vực phía Nam năm 2023 tại Tỉnh, đồng thời tỉnh Hậu Giang được 11/23 sản phẩm được bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022; Tổ chức thành công Phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại Thành phố Ngã Bảy; Xử lý vi phạm hành lang lưới điện 500kV tại Khu công nghiệp Sông Hậu và báo cáo UBND tỉnh có hướng xử lý tiếp theo; Tổ chức Hội nghị hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm thông qua  sàn thương mại điện tử và hỗ trợ kết nối trực tiếp, trực tuyến với các khách hàng tiềm năng, khách hàng thân thiết, qua đó hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã ký kết các bản ghi nhớ hợp tác và đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử như: Sendo, Tiki, Postmart…

Về hạn chế: Công tác tham mưu của các phòng, đơn vị thuộc Sở cho Ban Giam đốc dự họp đôi lúc chưa kịp thời, sâu sát; Công tác phối hợp giữa các phòng, đơn vị để tham mưu Ban Giám đốc chưa chặt chẽ.

Trong thời gian tới, phát huy những kết quả đạt được; Rà soát lại tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ; Chuẩn bị các hồ sơ để tiếp các đoàn kiểm tra trong tháng; Chuẩn bị đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và đánh giá tổ chức cơ sở đảng, đảng viên cuối năm./. Nguồn: Chi bộ IV


Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 1
Hôm nay: 4930
Đã truy cập: 4058808
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.