Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Ký kết chuyển đổi số trong lĩnh vực công thương

Ngày 14-07-2022

 Chiều ngày 13-7, Sở Công thương chủ trì phối hợp với Viettel Hậu Giang và VNPT Hậu Giang ký kết hợp tác chuyển đổi số trong lĩnh vực ngành công thương.

Đại diện Sở Công thương và Viettel Hậu Giang ký kết kế hoạch phối hợp.

Đây là hoạt động nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh mua bán và thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, Sở Công thương sẽ là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện. Triển khai đến các tổ, ban quản lý chợ việc thanh toán không dùng tiền mặt, tiền phí thuê gian hàng, điện, nước, phí vệ sinh (100%). Tiếp theo triển khai đến các tiểu thương (80%) cố định. Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố, các tổ, ban quản lý chợ chịu trách nhiệm phối hợp với những đơn vị có liên quan chuẩn bị hồ sơ thủ tục liên quan theo hướng dẫn của đơn vị cung cấp các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt để triển khai.

Viettel Hậu Giang, VNPT Hậu Giang cung cấp dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ bằng nhiều hình thức như: băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi tại các chợ, trên truyền thông đại chúng và các trang mạng xã hội để góp phần chuyển đổi nhận thức về mục đích, ý nghĩa của việc thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ. Cử nhân viên hỗ trợ cài đặt ứng dụng. Cung cấp dịch vụ theo dõi cập nhật số liệu và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công thương định kỳ hàng tuần để Sở tổng hợp, xem xét và điều chỉnh cho phù hợp.

Ông Nguyễn Vũ Trường, Phó Giám đốc Sở Công thương, cho biết: Căn cứ vào kế hoạch của UBND tỉnh về thanh toán không dùng tiền mặt, thời gian qua, Sở Công thương đã phối hợp với Viettel Hậu Giang ra mắt mô hình chợ 4.0 ở phường III, thành phố Vị Thanh. Ngoài ra, VNPT Hậu Giang cũng triển khai đến nhiều đơn vị về việc thanh toán không dùng tiền mặt.

Đại diện Sở Công thương và VNPT Hậu Giang ký kết kế hoạch phối hợp.

Hướng tới, Sở Công thương sẽ xây dựng điểm ở một số chợ và xem xét nhân rộng. Sở Công thương đề nghị Phòng Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền sâu rộng về kế hoạch thực hiện đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và xây dựng mô hình thí điểm chợ 4.0 - thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022. Đồng thời, tham mưu UBND cấp huyện chọn các chợ để thí điểm. Sở Công thương cũng đề nghị Viettel Hậu Giang, VNPT Hậu Giang tích cực đồng hành, phối hợp triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

Tin, ảnh: KỲ ANH


Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 3
Hôm nay: 2014
Đã truy cập: 4429995
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.