Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Khai trương Cổng đăng ký tên miền “.vn” tại Hậu Giang

Ngày 01-10-2021

Kể từ ngày 30/09/2021, Cổng đăng ký ký tên miền Quốc gia “.vn” của tỉnh Hậu Giang với địa chỉ https://haugiangict.vn chính thức hoạt động. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có thể dễ dàng đăng ký sử dụng tên miền “.vn”. Đồng thời, được hưởng các chính sách ưu đãi đặc biệt đối với các gói dịch vụ CNTT, dịch vụ số gắn với tên miền “.vn” như thiết kế, tạo lập, lưu trữ Website; dịch vụ thư điện tử; cloud server; các phần mềm dành cho doanh nghiệp startup trong điều hành, quản lý tài chính,…

 Việc khai trương Cổng đăng ký tên miền “.vn” sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện thao tác đăng ký, sử dụng tên miền Quốc gia Việt Nam một cách dễ dàng, thuận tiện nhất.  image005.jpg (8)

Cổng đăng ký tên miền Quốc gia “.vn” tại Hậu Giang (https://haugiangict.vn) 

Nhân dịp khai trương, Cơ sở sản xuất Trà Mãng cầu Phụng Phát (https://phungphat.vn) và hộ kinh doanh Trần Nim (https://matonghuongtram.vn) là các đơn vị đầu tiên được chương trình hỗ trợ chuyển đổi mô hình kinh doanh trực tuyến với các dịch vụ số sử dụng tên miền Quốc gia “.vn”.

 image007.jpg (4)

Toàn cảnh sự kiện trực tuyến tại các điểm cầu

 Chia sẻ về định hướng trong thời gian tới, ông Lã Hoàng Trung, Giám đốc Sở  Thông tin và Truyền thông cho biết: Để hỗ trợ doanh nghiệp Hậu Giang sử dụng tên miền “.vn”, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tham mưu đưa nội dung hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký sử dụng tên miền “.vn” trong các Kế hoạch mà Sở đang xây dựng để trình UBND Tỉnh ban hành trong thời gian tới như: Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn; Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện chuyển đổi số…
(Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông).

https://tttt.haugiang.gov.vn/tin-t%E1%BB%A9c/chuy%E1%BB%83n-%C4%91%E1%BB%95i-s%E1%BB%91/h%E1%BA%ADu-giang-k%C3%BD-k%E1%BA%BFt-v%C3%A0-khai-tr%C6%B0%C6%A1ng-c%E1%BB%95ng-%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-t%C3%AAn-mi%E1%BB%81n-qu%E1%BB%91c-gia-vn/

 


Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 5
Hôm nay: 222
Đã truy cập: 2126442
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.