Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Khai giảng Lớp đào tạo Kỹ năng phát triển mạng lưới bán lẻ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 24-11-2022

Vừa qua, ngày 23/11/2022, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hậu Giang tổ chức khai giảng Lớp đào tạo Kỹ năng phát triển mạng lưới bán lẻ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cho các cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Lớp đào tạo này nhằm nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã trong tỉnh về kỹ năng phát triển triển mạng lưới bán lẻ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, phục vụ hiệu quả cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp; góp phần tăng sức cạnh tranh, uy tín, vị thế sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường trong và ngoài nước; Giúp nâng cao năng lực chuyên môn cần thiết cho cán bộ quản lý tại các cơ quan, đơn vị nhằm tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh tham gia các hoạt động Xúc tiến thương mại, đồng thời kết nối các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh mở rộng giao thương quảng bá sản phẩm cho doanh nghiệp.

Toàn cảnh lớp đào tạo

Qua lớp đào tạo các học viên được truyền tải kiến thức hữu ích tổng quan về thị trường bán lẻ của Việt Nam, sự phát triển của loại hình dịch vụ bán lẻ; kỹ năng tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ với các thị trường mục tiêu; các điều kiện và yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh; kỹ năng lựa chọn cơ hội để phát triển kinh doanh; cách chọn địa điểm, tổ chức sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu nhu cầu thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu; tăng cường tính liên kết, kết nối từ sản xuất đến phân phối và tiêu dùng từ đó có định hướng rõ ràng hơn trong việc hoạch định chiến lược sản xuất, kinh doanh; xây dựng, duy trì mạng lưới bán lẻ; Vai trò của mở rộng mạng lưới bán lẻ trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh về sản phẩm của doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh; nghiên cứu thị trường quảng bá thương hiệu đến khách hàng; góp phần mở ra những hướng đi mới, sáng tạo trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập, đặc biệt là hướng đến mở rộng chuỗi cung ứng, liên kết chuỗi giá trị sản phẩm./. (Lê Chí Hiếu - Phòng Thông tin, Huấn luyện)


Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 5
Hôm nay: 5435
Đã truy cập: 4059303
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.