Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Hội thao giao lưu bóng đá Khối tham mưu lĩnh vực kinh tế

Ngày 29-08-2022

Vừa qua, ngày 26 tháng 8 năm 2022, Sở Công Thương đã tổ chức Hội thao giao lưu bóng đá Khối tham mưu lĩnh vực kinh tế góp phần hòa chung không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Kỹ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022).

Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022, đưa phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Khối tham mưu lĩnh vực kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh Hậu Giang.

Hội thao gồm có 10 Đội tham gia, gồm:

1. Sở Công Thương, Trưởng Khối năm 2022

2.BQLDA đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Phó Trưởng Khối năm 2022

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5. Sở Giao thông vận tải

6. Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

7. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

8. Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

9. Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình GT & NN tỉnh Hậu Giang

  1. Sở Xây dựng.