Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Hội nghị tổng kết công tác điều hành cung cấp điện tiết kiệm điện năm 2022

Ngày 12-01-2023

Trong năm 2022, Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp điện (ban chỉ đạo) thực hiện hoàn thành kế hoạch cung cấp điện trên địa bàn tỉnh, theo dõi và kịp thời điều hành cung cấp điện đảm bảo nhu cầu sử dụng điện sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng địa phương. Cấp điện an toàn  cho các sự kiện quan trọng và thực hiện tốt công tác tuyên truyền tiết kiệm điện. Tập trung các giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Thực hiện hiệu quả chương trình quản lý nhu cầu điện trên địa bàn tỉnh, thu hút đông đảo khách hàng sử dụng điện lớn tham gia.

Các cấp, các ngành tỉnh quan tâm hỗ trợ triển khai thuận lợi công tác cung cấp điện và tiết kiệm điện, hạn chế mức thấp nhất việc giảm, ngừng cung cấp điện.  Đến nay quy mô lưới điện trung thế toàn tỉnh là trên 1.668km, đường dây hạ thế  là 3.200km, 2.100 trạm biến áp. Về lưới điện 110kV tổng chiều dài 108,15km và 5 trạm 110kV với tổng số 10 máy biến áp. Thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện năm 2022, toàn tỉnh tiết kiệm được 22,9 triệu kWh, đạt 124,11% kế hoạch.

Để tăng cường hiệu quả điều hành cung cấp điện, tiết kiệm điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2023, ông Nguyễn Quốc Toàn, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh phát động các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia phong trào thi đua tiết kiệm điện đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp. Đề nghị các cơ quan đơn vị xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình. Các huyện, thị xã, thành phố triển khai và bám sát kế hoạch cung cấp điện năm 2023, tiếp tục tuyên truyền chương trình điện tiết kiệm điện quốc gia và nâng cao ý thức người dân sử dụng điện hiệu quả, bảo vệ an toàn hành lang lưới điện.

 Tại hội nghị, 15 tập thể và 16 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác tiết kiệm điện, phối hợp tuyên truyền an toàn điện, sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, giám sát hoạt động sử dụng điện trong năm 2022. (Nguồn: Báo Hậu Giang).


Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 2
Hôm nay: 5779
Đã truy cập: 4426194
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.