Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Hậu Giang triển khai thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày 01-06-2022

Để triển khai thực hiện các mục tiêu năm 2022 của Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 731/UBND-HCC về triển khai thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị trực thuộc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ thiết yếu, như: điện, nước, học phí, viện phí và thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn cho gia đình và người thân sử dụng các dịch vụ nêu trên.

Trong tháng 6-2022, các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị cung cấp dịch vụ công cung ứng nhiều phương thức thanh toán không dùng tiền mặt một cách thuận tiện nhất cho người dân, như: thanh toán trực tuyến, chuyển khoản qua ngân hàng, ví điện tử, tiền di động (qua tài khoản viễn thông). Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang chủ trì, tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị phát động, tuyên truyền, hướng dẫn người dân về thanh toán không dùng tiền mặt cho các dịch vụ thiết yếu. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm tích hợp, kết nối Cổng dịch vụ công và Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh với các hệ thống thanh toán tiền di động (VNPT Money, Viettel Money).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai dịch vụ tiền di động cho phép tổ chức, cá nhân thanh toán phí, lệ phí thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; ưu tiên triển khai sớm các thủ tục phát sinh nhiều hồ sơ trong tháng 6-2022. Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cung ứng phương thức nộp thuế qua dịch vụ tiền di động đối với các thủ tục về lĩnh vực đất đai, đăng ký xe… Trong quý III/2022, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai dịch vụ tiền di động trong thanh toán phí, lệ phí thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp.

HỌA MI


Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 3
Hôm nay: 8113
Đã truy cập: 4406243
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.