Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

ĐẠI HỘI CHI BỘ IV TRỰC THUỘC ĐẢNG UỶ SỞ CÔNG THƯƠNG

Ngày 14-09-2022

Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/ĐU ngày 07/9/2022 của Đảng ủy Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025, ngày 13/9/2022 Chi bộ IV tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2025 tại Hội trường Sở Công Thương. Đây là điểm chỉ đạo Đại hội của Đảng ủy Sở Công Thương. Đến dự có đồng chí Phan Thanh Diệu Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thậm, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở.