cong-khai-minh-bach-cong-tac-to-chuc - Sở Công Thương

 

Văn bản mới

Thông tin luân chuyển, điều động CBCC, VC

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 14 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
01/QĐ-SCT 05/01/2021 V/v giao biên chế công chức và số lượng người hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2021
02/QĐ-SCT 05/01/2021 V/v giao số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) và số lượng người hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2021
1598/KH-SCT 19/11/2020 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
30/2019/QĐ-UBND 16/07/2020 Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang
11/QÐ-SCT 13/01/2020 V/v điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hiền, Trưởng phòngPhòng Kế hoạch - Tài Chính - Tổng hợp giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương
12/QÐ-SCT 13/01/2020 V/v điều động, bổ nhiệm bà Đặng Thị Hồng Anh, Phó Trưởng phòngPhòng Kế hoạch - Tài Chính - Tổng hợp, Sở Công Thương giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Hậu Giang
157/QÐ-SCT 16/10/2019 Về việc điều động công chức đối với bà Mai Thị Tuyết Hương
156/QÐ-SCT 16/10/2019 Về việc điều động công chức đối với ông Quách Minh Phước
10/QÐ-SCT 13/08/2019 V/v điều động, bổ nhiệm ông Phạm Quốc Ân, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Hậu Giang giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương
88/QÐ-SCT 23/05/2019 Về việc điều động công chức đối với ông Huỳnh Thanh Điền
31/QÐ-SCT 31/01/2019 Về việc điều động, bổ nhiệm ông Ngô Văn Tú, Trưởng phòng Phòng Quản lý đầu tư và Hợp tác quốc tế giữ chức vụ Chánh Văn phòng Sở Công Thương
30/QÐ-SCT 31/01/2019 Về việc điều động, bổ nhiệm bà Lê Thị Phúc Thanh, Phó Chánh Văn phòng Sở Công Thương giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp
33/QÐ-SCT 31/01/2019 Về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương
22/QÐ-SCT 18/01/2019 Về việc điều động bà Nguyễn Thị Mỹ Tú, chuyên viên Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đến công tác tại Trung tâm Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.