Chia sẽ Tin RSS - Sở Công Thương

 
Danh sách video

Danh sách video

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 54 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
868/SCT-VP 23/06/2022 V/v góp ý dự thảo Thông tư về di sản văn hóa
860/SCT-VP 23/06/2022 V/v góp ý dự thảo các Tờ trình, Nghị quyết quy định chính sách giáo dục thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh
859/SCT-VP 23/06/2022 V/v góp ý 06 dự thảo Tờ trình, Nghị quyết và 02 Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách và Luật THTK, CLP 6 tháng trình HĐND tỉnh (tại Kỳ họp giữa năm 2022)
726/SCT-VP 31/05/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ủy quyền trong quản lý vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
725/SCT-VP 31/05/2022 V/v xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023
375/SCT-VP 25/03/2022 V/v góp ý các dự thảo Tờ trình, Nghị quyết trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp chuyên đề
178/SCT-VP 15/02/2022 V/v báo cáo tình hình thực hiện tự chủ của các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
76/SCT-VP 18/01/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2021 và báo cáo theo yêu cầu của Đoàn Giám sát của Quốc hội
1663/SCT-QLNL 22/11/2021 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định các nội dung chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1617/SCT-VP 12/11/2021 V/v kinh phí liên quan phòng chống dịch Covid – 19 năm 2021
1611/SCT-VP 11/11/2021 V/v bổ sung hồ sơ điều chỉnh kinh phí của đơn vị
1590/SCT-VP 10/11/2021 V/v xin điều chỉnh dự toán thu năm 2021
1554/SCT-VP 03/11/2021 V/v báo cáo các đơn vị sự nghiệp
công lập đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần
1469/SCT-VP 15/10/2021 V/v thực hiện dự toán chi ngân sách Nhà nước những tháng cuối năm 2021
1276/SCT-VP 16/09/2021 V/v báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính Phủ
1260/SCT-VP 14/09/2021 V/v xin cấp bổ sung kinh phí trang phục thanh tra năm 2021
1259/SCT-VP 14/09/2021 V/v báo cáo việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với ngân sách địa phương năm 2020
1258/SCT-VP 14/09/2021 V/v gửi Quyết định Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công
1256/SCT-VP 14/09/2021 V/v bổ sung hồ sơ xây dựng, ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước
1213/SCT-VP 06/09/2021 V/v bổ sung xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022
1192/SCT-VP 31/08/2021 V/v xây dựng, sửa đổi bổ sung, ban hàng danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước
1176/SCT-VP 27/08/2021 V/v xin bố trí vốn ngân sách địa phương năm 2021 đối với các công trình điện
893/SCT-VP 08/07/2021 V/v báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và tất toán tài khoản thanh toán đã phê duyệt quyết toán 6 tháng đầu năm 2021
854/SCT-VP 02/07/2021 V/v triển khai Cổng trao đổi thông tin giữa KTNN với đơn vị kiểm toán
791/SCT-VP 21/06/2021 V/v xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022
790/SCT-VP 21/06/2021 V/v báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước
789/SCT-VP 21/06/2021 V/v báo cáo tình hình nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
788/SCT-VP 21/06/2021 V/v thực hiện cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước và 10% tiết kiệm chi thường xuyên còn lại của năm 2021
727/SCT-VP 10/06/2021 V/v xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022
676/SCT-VP 03/06/2021 V/v tất toán tài khoản dự án: Sửa chữa và nâng cấp mái nhà của Trụ sở làm việc Sở Công Thương
635/SCT-VP 26/05/2021 V/v báo cáo quyết toán theo Thông tư 85/2017/TT-BTC ngày 15/08/2017 của Bộ tài chính
606/SCT-VP 24/05/2021 V/v hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến
vì cộng đồng” – Lần thứ IV
452/SCT-SCT 15/04/2021 V/v góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang năm 2021 và giai đoạn đến năm 2025
451/SCT-SCT 15/04/2021 V/v tham mưu bổ sung Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/11/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh
420/SCT-SCT 09/04/2021 V/v triển khai Thông báo số 05/TB-ĐKT ngày 01/4/2021 của Đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và sử dụng dịch vụ lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021
338/SCT-SCT 26/03/2021 Về việc cung cấp số liệu tài liệu loại và việc thực hiện tiêu hủy tài liệu hết giá trị
293/SCT-SCT 17/03/2021 Về việc cung cấp số liệu tài liệu loại và việc thực hiện tiêu hủy tài liệu hết giá trị
212/SCT-VP 01/03/2021 V/v báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020
201/SCT-VP 25/02/2021 V/v báo cáo kết quả tự chấm điểm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 theo Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
200/SCT-VP 25/02/2021 V/v báo cáo nhu cầu và nguồn cải cách tiền lương năm 2020
134/SCT-VP 01/02/2021 V/v báo cáo số liệu cung cấp cho Đoàn kiểm toán Khu vực V
130/SCT-QLTM 01/02/2021 V/v Phối hợp triển khai dự án “Quản lý và phát triển Nhãn hiệu tập thể Xoài cát Hậu Giang dùng cho sản phẩm Xoài cát của tỉnh Hậu Giang”
123/SCT-QLTM 29/01/2021 V/v xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại của Mobifone tỉnh Hậu Giang (bán hàng cho Đại lý năm 2021 - lần 01)
122/SCT-QLTM 29/01/2021 V/v góp ý Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân với Sở Công Thương năm 2020 và Kế hoạch phối hợp năm 2021
121/SCT-VP 29/01/2021 Về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2020
124/SCT-QLTM 29/01/2021 V/v khẩn trương phối hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
126/SCT-QLTM 29/01/2021 V/v đề nghị báo cáo tình hình thị trường, giá cả hàng hóa thiết yếu.
127/SCT-VP 29/01/2021 V/v cung cấp nội dung xây dựng các dự thảo Nghị quyết, Quyết định về Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
129/SCT-QLTM 29/01/2021 V/v triển khai thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
128/SCT-VP 29/01/2021 Về việc triển khai thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh
112/SCT-SCT 28/01/2021 V/v triển khai Công văn số 53/BHXH-TT&PTĐT ngày 14/01/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang
116/SCT-VP 28/01/2021 V/v triển khai các thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021
113/SCT-QLTM 28/01/2021 V/v kiện toàn Ban chỉ đạo Phát triển du dịch
118/SCT-QLTM 28/01/2021 V/v cử thành viên tham gia Tổ Kiểm tra gian hàng và công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Hội chợ Xuân Hậu Giang năm 2021

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 4
Hôm nay: 4803
Đã truy cập: 4362815
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.