Chia sẽ Tin RSS - Sở Công Thương

 
Danh sách video

Danh sách video

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 54 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
868/SCT-VP 23/06/2022 V/v góp ý dự thảo Thông tư về di sản văn hóa
860/SCT-VP 23/06/2022 V/v góp ý dự thảo các Tờ trình, Nghị quyết quy định chính sách giáo dục thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh
859/SCT-VP 23/06/2022 V/v góp ý 06 dự thảo Tờ trình, Nghị quyết và 02 Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách và Luật THTK, CLP 6 tháng trình HĐND tỉnh (tại Kỳ họp giữa năm 2022)
726/SCT-VP 31/05/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ủy quyền trong quản lý vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
725/SCT-VP 31/05/2022 V/v xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023
375/SCT-VP 25/03/2022 V/v góp ý các dự thảo Tờ trình, Nghị quyết trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp chuyên đề
178/SCT-VP 15/02/2022 V/v báo cáo tình hình thực hiện tự chủ của các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
76/SCT-VP 18/01/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2021 và báo cáo theo yêu cầu của Đoàn Giám sát của Quốc hội
1663/SCT-QLNL 22/11/2021 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định các nội dung chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1617/SCT-VP 12/11/2021 V/v kinh phí liên quan phòng chống dịch Covid – 19 năm 2021
1611/SCT-VP 11/11/2021 V/v bổ sung hồ sơ điều chỉnh kinh phí của đơn vị
1590/SCT-VP 10/11/2021 V/v xin điều chỉnh dự toán thu năm 2021
1554/SCT-VP 03/11/2021 V/v báo cáo các đơn vị sự nghiệp
công lập đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần
1469/SCT-VP 15/10/2021 V/v thực hiện dự toán chi ngân sách Nhà nước những tháng cuối năm 2021
1276/SCT-VP 16/09/2021 V/v báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính Phủ
1260/SCT-VP 14/09/2021 V/v xin cấp bổ sung kinh phí trang phục thanh tra năm 2021
1259/SCT-VP 14/09/2021 V/v báo cáo việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với ngân sách địa phương năm 2020
1258/SCT-VP 14/09/2021 V/v gửi Quyết định Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công
1256/SCT-VP 14/09/2021 V/v bổ sung hồ sơ xây dựng, ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước
1213/SCT-VP 06/09/2021 V/v bổ sung xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 1
Hôm nay: 1307
Đã truy cập: 4353077
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.