Chia sẽ Tin RSS - Sở Công Thương

 
Danh sách video

Danh sách video

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 49 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
375/SCT-VP 25/03/2022 V/v góp ý các dự thảo Tờ trình, Nghị quyết trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp chuyên đề
178/SCT-VP 15/02/2022 V/v báo cáo tình hình thực hiện tự chủ của các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
76/SCT-VP 18/01/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2021 và báo cáo theo yêu cầu của Đoàn Giám sát của Quốc hội
1663/SCT-QLNL 22/11/2021 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định các nội dung chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1617/SCT-VP 12/11/2021 V/v kinh phí liên quan phòng chống dịch Covid – 19 năm 2021
1611/SCT-VP 11/11/2021 V/v bổ sung hồ sơ điều chỉnh kinh phí của đơn vị
1590/SCT-VP 10/11/2021 V/v xin điều chỉnh dự toán thu năm 2021
1554/SCT-VP 03/11/2021 V/v báo cáo các đơn vị sự nghiệp
công lập đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần
1469/SCT-VP 15/10/2021 V/v thực hiện dự toán chi ngân sách Nhà nước những tháng cuối năm 2021
1276/SCT-VP 16/09/2021 V/v báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính Phủ

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 5
Hôm nay: 9658
Đã truy cập: 2125351
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.