chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 

Văn bản mới

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3034 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1078/SCT-QLTM 08/08/2022 V/v góp ý Dự thảo Bản thoả thuận chương trình hợp tác và Báo cáo tình hình thực hiện ký kết hợp tác giữa tỉnh Hậu Giang với tỉnh Kiên Giang
130/BC-SCT 08/08/2022 BÁO CÁO
Tình hình sản xuất, thu hoạch, bao tiêu lúa và
thực thi Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018
của Chính Phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo
1077/SCT-QLTM 08/08/2022 V/v thống nhất thay đổi thời gian tổ chức Hội chợ Thương mại tổng hợp năm 2022 tại huyện Châu Thành A
1076/SCT-QLCN 08/08/2022 V/v gửi hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022
1075/SCT-QLCN 08/08/2022 về việc góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế
1074/SCT-QLCN 08/08/2022 V/v đăng ký tham dự khóa tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu năm 2022
(got trangining XII)
1072/SCT-QLCN 05/08/2022 V/v cung cấp thông tin phục vụ lập Kế hoạch kiểm toán năm 2023 và Kế hoạch kiểm toán trung hạn 2023 -2025
51/KH-SCT 05/08/2022 Phát triển ngành Công Thương tỉnh Hậu Giang năm 2023
1071/SCT-QLNL 05/08/2022 V/v cử thành viên tham gia Tổ Thẩm định, giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án thành phần 3 (đoạn qua địa bàn tỉnh Hậu Giang) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1
1070/SCT-QLTM 05/08/2022 V/v góp ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2022 - 2025.
1069/SCT-QLNL 05/08/2022 V/v đề nghị thanh toán chi phí thẩm định công trình: Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang; Địa điểm xây dựng: Khu vực 5, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
1068/SCT-QLNL 05/08/2022 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang; Địa điểm xây dựng: Khu vực 5, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
1067/SCT-QLNL 05/08/2022 V/v góp ý thẩm định thiết kế cơ sở dự án Nhà máy sản xuất VLXD gạch không nung Vạn Thành
129/BC-SCT 05/08/2022 Công tác tiếp công dân giải quyết đơn, thư khiếu nại,
tố cáo quý III năm 2022
(Từ ngày 29/4/2022 đến 4/8/2022)
128/BC-SCT 05/08/2022 Kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7
127/BC-SCT 05/08/2022 Công tác thanh tra 9 tháng đầu năm 2022
(Từ ngày 30/10/2021 đến ngày 4/8/2022)
126/BC-SCT 05/08/2022 Công tác thanh tra quý III năm 2022
(Từ ngày 29/4/2021 đến ngày 4/8/2022)
125/BC-SCT 05/08/2022 Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022
(Từ ngày 30/10/2021 đến 4/8/2022)
124/BC-SCT 05/08/2022 Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng quý III năm 2022
(Từ ngày 29/04/2022 đến 4/8/2022)
123/BC-SCT 05/08/2022 BÁO CÁO
Công tác tiếp công dân giải quyết đơn, thư khiếu nại,
tố cáo 9 tháng năm 2022
(Từ ngày 30/10/2021 đến 04/8/2022)
1066/SCT-QLTM 05/08/2022 Về việc phối hợp kiểm tra, giám sát thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo trên địa bàn.
1065/SCT-TT 05/08/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với Đài Truyền thanh cấp huyện và Đài Truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
1064/SCT-TT 05/08/2022 V/v triển khai thực hiện văn bản.
1063/SCT-QLCN 05/08/2022 V/v góp ý dự thảo Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
1062/SCT-QLCN 05/08/2022 tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung -Tây nguyên năm 2022 tại tỉnh Ninh Thuận
1061/SCT-QLCN 05/08/2022 Về việc góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
1060/SCT-QLCN 05/08/2022 V/v góp ý kiến nội dung đăng ký điều chỉnh chủ trương đầu tư của Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam

1059/SCT-QLCN 05/08/2022 V/v triển khai Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh Hậu Giang
1058/SCT-QLCN 05/08/2022 V/v góp ý dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
1057/SCT-QLCN 05/08/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 07/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 5
Hôm nay: 3598
Đã truy cập: 2793072
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.