chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 

Văn bản mới

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3039 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1039/SCT-QLTM 02/08/2022 V/v phối hợp hỗ trợ kết nối nhà sản xuất hàng Việt Nam với các thương nhân tại hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
1038/SCT-VP 02/08/2022 V/v đăng ký thành viên tham gia Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược Thống kê tỉnh Hậu Giang
1035/SCT-QLCN 01/08/2022 V/v đề xuất Chương trình, Kế hoạch và Đề án dự kiến trình UBND tỉnh ban hành trong giai đoạn 2022 - 2030
1034/SCT-VP 01/08/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 85/NQ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ và Thông báo số 194a/TB-VPCP ngày 03 tháng 7 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ
1033/SCT-QLCN 01/08/2022 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn
tỉnh Hậu Giang năm 2023
49/KH-SCT 01/08/2022 Kế hoạch Về việc điều tra Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
121/BC-SCT 01/08/2022 Đánh giá thi hành luật giao dịch điện tử (sửa đổi)
1032/SCT-QLCN 01/08/2022 Về việc cung cấp thông tin doanh nghiệp xay xát
119/BC-SCT 29/07/2022 Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 (Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/7/2022)
1030/SCT-VP 29/07/2022 V/v Cung cấp thông tin phục vụ khảo sát, xây dựng Báo cáo APCI năm 2022

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 11
Hôm nay: 1391
Đã truy cập: 2800684
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.