chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 

Văn bản mới

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3062 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
956/SCT-QLTM 12/07/2022 V/v ý kiến đối với đề nghị nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án xăng dầu trên địa bàn huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ.
108/BC-SCT 12/07/2022 Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"
107/BC-SCT 12/07/2022 Đánh giá tình hình thực thi Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ về hoạt động thương mại một cách độc lập thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh.
954/SCT-QLTM 12/07/2022 V/v tham mưu báo cáo kết quả triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
951/SCT-QLCN 11/07/2022 Về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và Quy định về quản lý chất thải, phân loại chất thải rắn sinh hoạt; chính sách khuyến khích phân loại riêng chất thải nguy hại trong chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
950/SCT-QLCN 11/07/2022 Về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
trên địa bàn tỉnh
949/SCT-QLCN 11/07/2022 Về việc góp ý dự thảo Quyết định Quy định về việc góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
948/SCT-QLCN 11/07/2022 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình 97-CTr/TU ngày 04/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
106/BC-SCT 11/07/2022 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.
947/SCT-TT 11/07/2022 V/v triển khai thực hiện văn bản.

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 11
Hôm nay: 5395
Đã truy cập: 2840950
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.