chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 

Văn bản mới

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3076 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1121/SCT-TT 17/08/2022 V/v rà soát, lập danh mục văn bản quy định chi tiết các Luật được Quốc hội khóa XV Kỳ họp thứ 3 thông qua.
1120/SCT-TT 17/08/2022 V/v báo cáo rà soát, tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
1119/SCT-QLTM 17/08/2022 V/v tiếp tục bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
135/BC-SCT 17/08/2022 Kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội
và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2021

1118/SCT-QLCN 17/08/2022 Về việc góp ý Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
1117/SCT-QLCN 17/08/2022 Về việc góp ý dự thảo Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách diện tích đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh
1115/SCT-QLTM 17/08/2022 V/v bổ sung đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND
1114/SCT-QLCN 17/08/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ
134/BC-SCT 17/08/2022 Công tác tổ chức Nhà nước tháng 8 năm 2022
1113/SCT-QLCN 17/08/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 1
Hôm nay: 6871
Đã truy cập: 2869522
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.