chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 

Văn bản mới

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3960 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
106/SCT-QLTM 27/01/2023 V/v thống nhất tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại tại thị xã Long Mỹ và huyện Vị Thủy
105/SCT-TT 27/01/2023 Báo cáo kết quả triển khai ý kiến chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ việc thực hiện công tác PCTN, tiêu cực, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Ðảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Quý Mão năm 2023
17/BC-SCT 24/01/2023 Báo cáo Tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 Ngày 24/01/2023 (nhằm ngày mùng 3 Tết)
104/SCT-TT 24/01/2023 V/v triển khai thực hiện văn bản.
15/BC-SCT 22/01/2023 Tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 Ngày 22/01/2023 (nhằm ngày mùng 1 Tết)
14/BC-SCT 20/01/2023 Tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 Ngày 20/01/2023 (nhằm ngày 29 Tết)
103/SCT-QLTM 19/01/2023 V/v tăng cường phối hợp quản lý, bảo đảm ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
29/QĐ-SCT 19/01/2023 Về việc giao dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Hậu Giang
101/SCT-QLCN 19/01/2023 Về việc ý kiến các nội dung dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua Chiến dịch giao thông nông thôn- Thủy lợi và Bảo vệ môi trường nông thôn năm 2023
12/BC-SCT 19/01/2023 báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh
100/SCT-QLCN 19/01/2023 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2023
99/SCT-QLCN 19/01/2023 Về việc góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, tái chế, tái sử dụng và xử lý các chất được kiểm soát
11/BC-SCT 19/01/2023 Tình hình thị trường cung cầu, giá cả hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang dịp trước Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
98/SCT-QLNL 19/01/2023 V/v góp ý kiến đối với dự thảo Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
09/KH-SCT 18/01/2023 Thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2023 của Sở Công Thương Hậu Giang

96/SCT-VP 18/01/2023 V/v góp ý dự thảo Quy định về tiêu chuẩn chức danh; phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
95/SCT-VP 18/01/2023 V/v triển khai Quyết định số 1641/QĐ-TTg ngày 28/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ
08/KH-SCT 18/01/2023 Phát triển nguồn nhân lực Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
94/SCT-VP 17/01/2023 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2023" trên địa bàn tỉnh
93/SCT-VP 17/01/2023 V/v góp ý xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo và thu hút nguồn nhân lực ngành y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2023-2025 tầm nhìn đến 2030 (lần 2)
92/SCT-QLTM 17/01/2023 V/v thông tin xác minh thực hiện khuyến mại của Ngân hàng TMCP Quân đội
91/SCT-QLCN 17/01/2023 V/v đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2024
90/SCT-QLCN 17/01/2023 V/v thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng tỉnh Hậu Giang.
89/SCT-VP 17/01/2023 V/v triển khai Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
88/SCT-VP 17/01/2023 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2023
87/SCT-VP 17/01/2023 V/v triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
28/QĐ-SCT 16/01/2023 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với ông Quách Minh Phước
27/QĐ-SCT 16/01/2023 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với ông Lâm Hoàng Hải
26/QĐ-SCT 16/01/2023 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với ông Võ Huỳnh Tấn Sỹ
25/QĐ-SCT 16/01/2023 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với ông Từ Tấn Đạt
24/QĐ-SCT 16/01/2023 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với bà Bùi Thị Diễm Ngân
23/QĐ-SCT 16/01/2023 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với ông Nguyễn Hoa Vinh, Chánh Thanh tra Sở Công Thương
22/QĐ-SCT 16/01/2023 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Huỳnh Văn Toàn
21/QĐ-SCT 16/01/2023 Về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với ông Hồ Ngọc Thái
85/SCT-QLCN 16/01/2023 V/v cử lãnh đạo tham gia Ban Chỉ huy Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Bảo vệ môi trường nông thôn năm 2023.    
20/QĐ-SCT 16/01/2023 V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Văn Líp
19/QĐ-SCT 16/01/2023 V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Phạm Văn Phương
18/QĐ-SCT 16/01/2023 V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Lương Văn Kha
17/QĐ-SCT 16/01/2023 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với ông Võ Trường Sơn
84/SCT-VP 16/01/2023 V/v thống nhất dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
16/QĐ-SCT 16/01/2023 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với bà Trần Thị Thu Ánh
15/QĐ-SCT 16/01/2023 V/v tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc trong công tác trưng bày tại Hội chợ Xuân Hậu Giang năm 2023
82/SCT-VP 16/01/2023 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 13/2022/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
81/SCT-VP 16/01/2023 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh
80/SCT-QLTM 16/01/2023 V/v đề nghị báo cáo tình hình thị trường, giá cả hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh.
78/SCT-QLNL 16/01/2023 V/v đề nghị thanh toán chi phí thẩm định Dự án: Thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025; Hạng mục: Di dời đường dây hạ thế của Công ty TNHH Việt Úc - Hậu Giang; Địa điểm: Huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
77/SCT-QLNL 16/01/2023 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025; Hạng mục: Di dời đường dây hạ thế của Công ty TNHH Việt Úc - Hậu Giang; Địa điểm: Huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
75/SCT-QLCN 16/01/2023 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Chương trình hỗ trợ đổi mới công nghệ, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội tỉnh Hậu Giang giai đoạn đến năm 2030
74/SCT-VP 16/01/2023 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh
73/SCT-QLNL 16/01/2023 V/v đề nghị thanh toán chi phí thẩm định công trình: Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng; Hạng mục: Di dời đường dây trung hạ thế; Địa điểm: Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
72/SCT-QLNL 13/01/2023 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi là thủy sản để bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
70/SCT-TT 13/01/2023 góp ý Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2023
68/SCT-QLCN 13/01/2023 V/v quyết toán kinh phí khuyến công quốc gia năm 2022
67/SCT-VP 13/01/2023 V/v báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2022
66/SCT-QLNL 13/01/2023 V/v báo cáo xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1
65/SCT-QLTM 12/01/2023 V/v phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
14/QĐ-SCT 12/01/2023 Về việc cấp tiền trang phục thanh tra năm 2023
09/BC-SCT 12/01/2023 Kết quả chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2022
64/SCT-QLCN 12/01/2023 V/v góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
06/KH-SCT 12/01/2023 Thực hiện công tác pháp chế năm 2023
05/KH-SCT 12/01/2023 Thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023
63/SCT-QLCN 12/01/2023 V/v góp ý dự thảo Thông tư ban hành danh mục hàng hoá trong nước đã sản xuất được
62/SCT-VP 12/01/2023 V/v học bổng đại học và sau đại học tại Trung Quốc năm 2023
61/SCT-QLCN 12/01/2023 V/v hỗ trợ cung cấp thông tin sử dụng đất ngành Công Thương theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ
60/SCT-QLCN 12/01/2023 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1643/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
59/SCT-VP 11/01/2023 V/v đề nghị thẩm định hồ sơ và ban hành quyết định nâng bậc lương trước thời hạn năm 2022
58/SCT-VP 11/01/2023 Về việc nâng bậc lương thường xuyên quý I năm 2023
07/BC-SCT 11/01/2023 Thống kê về tổ chức, hoạt động thanh tra và đề xuất thành lập
Thanh tra Sở Công Thương
57/SCT-QLTM 11/01/2023 V/v góp ý dự thảo Báo cáo, Tờ trình và Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2019/NĐ-CP
56/SCT-VP 11/01/2023 V/v chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương chấp hành giờ giấc, việc đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên và sử dụng hiệu quả làm việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh
55/SCT-QLTM 11/01/2023 V/v đề xuất ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh Hậu Giang đến năm 2030
54/SCT-QLTM 11/01/2023 V/v chưa cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đối với Cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty TNHH MTV Bắc - Nam Thịnh Hòa.
12/QĐ-SCT 11/01/2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.
53/SCT-QLTM 10/01/2023 V/v xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại của Mobifone tỉnh Hậu Giang
52/SCT-VP 10/01/2023 V/v triển khai Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 3
Hôm nay: 3674
Đã truy cập: 4393907
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.