chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 

Văn bản mới

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3960 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
106/SCT-QLTM 27/01/2023 V/v thống nhất tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại tại thị xã Long Mỹ và huyện Vị Thủy
105/SCT-TT 27/01/2023 Báo cáo kết quả triển khai ý kiến chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ việc thực hiện công tác PCTN, tiêu cực, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Ðảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Quý Mão năm 2023
17/BC-SCT 24/01/2023 Báo cáo Tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 Ngày 24/01/2023 (nhằm ngày mùng 3 Tết)
104/SCT-TT 24/01/2023 V/v triển khai thực hiện văn bản.
15/BC-SCT 22/01/2023 Tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 Ngày 22/01/2023 (nhằm ngày mùng 1 Tết)
14/BC-SCT 20/01/2023 Tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 Ngày 20/01/2023 (nhằm ngày 29 Tết)
103/SCT-QLTM 19/01/2023 V/v tăng cường phối hợp quản lý, bảo đảm ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
29/QĐ-SCT 19/01/2023 Về việc giao dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Hậu Giang
101/SCT-QLCN 19/01/2023 Về việc ý kiến các nội dung dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua Chiến dịch giao thông nông thôn- Thủy lợi và Bảo vệ môi trường nông thôn năm 2023
12/BC-SCT 19/01/2023 báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh
100/SCT-QLCN 19/01/2023 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2023
99/SCT-QLCN 19/01/2023 Về việc góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, tái chế, tái sử dụng và xử lý các chất được kiểm soát
11/BC-SCT 19/01/2023 Tình hình thị trường cung cầu, giá cả hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang dịp trước Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
98/SCT-QLNL 19/01/2023 V/v góp ý kiến đối với dự thảo Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
09/KH-SCT 18/01/2023 Thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2023 của Sở Công Thương Hậu Giang

96/SCT-VP 18/01/2023 V/v góp ý dự thảo Quy định về tiêu chuẩn chức danh; phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
95/SCT-VP 18/01/2023 V/v triển khai Quyết định số 1641/QĐ-TTg ngày 28/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ
08/KH-SCT 18/01/2023 Phát triển nguồn nhân lực Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
94/SCT-VP 17/01/2023 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2023" trên địa bàn tỉnh
93/SCT-VP 17/01/2023 V/v góp ý xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo và thu hút nguồn nhân lực ngành y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2023-2025 tầm nhìn đến 2030 (lần 2)
92/SCT-QLTM 17/01/2023 V/v thông tin xác minh thực hiện khuyến mại của Ngân hàng TMCP Quân đội
91/SCT-QLCN 17/01/2023 V/v đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2024
90/SCT-QLCN 17/01/2023 V/v thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng tỉnh Hậu Giang.
89/SCT-VP 17/01/2023 V/v triển khai Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
88/SCT-VP 17/01/2023 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2023
87/SCT-VP 17/01/2023 V/v triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
28/QĐ-SCT 16/01/2023 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với ông Quách Minh Phước
27/QĐ-SCT 16/01/2023 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với ông Lâm Hoàng Hải
26/QĐ-SCT 16/01/2023 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với ông Võ Huỳnh Tấn Sỹ
25/QĐ-SCT 16/01/2023 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với ông Từ Tấn Đạt

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 2
Hôm nay: 5268
Đã truy cập: 4363279
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.