chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 2850 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
764/SCT-QLCN 08/06/2022 Về việc cung cấp thông tin, số liệu về môi trường nông thôn
83/BC-SCT 08/06/2022 Thống kê công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022
760/SCT-QLNL 08/06/2022 V/v rà soát, cập nhật thông tin
thực hiện các dự án điện gió trên
địa bàn tỉnh Hậu Giang
759/SCT-VP 07/06/2022 V/v đăng ký học lớp bồi dưỡng Chuyên viên chính theo hình thức trực tuyến
758/SCT-TT 07/06/2022 V/v triển khai thực hiện văn bản.
756/SCT-QLTM 07/06/2022 V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh
755/SCT-QLTM 07/06/2022 V/v tham gia Hội chợ "Tuần lễ OCOP và các sản phẩm tinh hoa hàng Việt Nam khu vực đồng bằng Sông Cửu Long năm 2022"
82/BC-SCT 07/06/2022 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ
754/SCT-QLCN 07/06/2022 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
753/SCT-QLCN 07/06/2022 V/v tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh
752/SCT-QLCN 07/06/2022 V/v kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2022
751/SCT-QLNL 07/06/2022 V/v đề nghị thanh toán chi phí thẩm định công trình: Chỉnh trang đô thị khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh; Hạng mục: Di dời nhà máy nước đá của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Phát triển Hậu Giang - Quí Hải; Địa điểm: Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
750/SCT-QLNL 07/06/2022 V/v đề nghị thanh toán chi phí thẩm định công trình: Chỉnh trang đô thị khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh; Hạng mục: Bồi thường đường dây trung hạ áp bị ảnh hưởng dự án Giải phóng mặt bằng; Địa điểm: Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
749/SCT-QLNL 07/06/2022 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Chỉnh trang đô thị khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh; Hạng mục: Di dời nhà máy nước đá của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Phát triển Hậu Giang - Quí Hải; Địa điểm: Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
748/SCT-QLNL 07/06/2022 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Chỉnh trang đô thị khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh; Hạng mục: Bồi thường đường dây trung hạ áp bị ảnh hưởng dự án Giải phóng mặt bằng; Địa điểm: Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
747/SCT-VP 07/06/2022 V/v góp ý dự thảo Báo cáo và Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022
746/SCT-QLCN 06/06/2022 Về việc xem xét, bố trí hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Phú Tân
745/SCT-QLTM 06/06/2022 V/v xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại tại huyện Long Mỹ
744/SCT-QLTM 06/06/2022 V/v cử nhân sự tham gia Ban Tổ chức Hội chợ Công Thương khu vực đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang năm 2022
743/SCT-QLTM 06/06/2022 V/v xây dựng đề án Chương trình cấp quốc gia về XTTM năm 2023
740/SCT-QLTM 06/06/2022 V/v xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại của Mobifone tỉnh Hậu Giang (CTKK bán hàng cho Đại lý năm 2022 - lần 5)
739/SCT-QLCN 06/06/2022 Về việc tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
65/QĐ-SCT 06/06/2022 Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phát triển điện mặt trời đối với cở sở/doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
80/BC-SCT 03/06/2022 Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 06 tháng năm 2022 của Sở Công Thương
738/SCT-TT 03/06/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
737/SCT-QLCN 03/06/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh Hậu Giang
736/SCT-QLTM 03/06/2022 V/v thống nhất tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại tại huyện Châu Thành
734/SCT-QLTM 03/06/2022 V/v tổ chức Hội chợ Công Thương khu vực đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang năm 2022
79/BC-SCT 02/06/2022 Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2022 của ngành công thương
733/SCT-QLCN 02/06/2022 V/v xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2023

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 1
Hôm nay: 114
Đã truy cập: 2454899
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.