chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 

Văn bản mới

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3044 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1632/SCT-VP 16/11/2021 V/v góp ý dự thảo Quyết định giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1631/SCT-VP 16/11/2021 V/v góp ý dự thảo Bộ tiêu chí và Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh
1629/SCT-QLTM 15/11/2021 V/v thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Cửa hàng xăng dầu Nam Sông Hậu Đông Phú.
330/BC-SCT 15/11/2021 Tình hình hiện trạng hoạt động logistics trên địa bàn tỉnh, định hướng giai đoạn 2021 – 2025 và giai đoạn 2026 - 2030
329/BC-SCT 15/11/2021 Tình hình thực hiện Đề án “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021
1626/SCT-QLTM 15/11/2021 V/v xin ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ
1625/SCT-QLNL 15/11/2021 V/v đề nghị thanh toán chi phí thẩm định công trình: Bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai và xây dựng tuyến đê bao bờ Nam Sông Mái Dầm huyện Châu Thành; Địa điểm: Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
1624/SCT-QLNL 15/11/2021 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai và xây dựng tuyến đê bao bờ Nam Sông Mái Dầm huyện Châu Thành; Địa điểm: Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
1623/SCT-QLNL 15/11/2021 V/v đề nghị thanh toán chi phí thẩm định công trình: Trường Tiểu học Ngã Bảy 2; Hạng mục: Điện ngoại vi (Trạm biến áp 3 pha 3x25kVA); Địa điểm: Phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
1622/SCT-QLNL 15/11/2021 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư xây dựng công trình: Trường Tiểu học Ngã Bảy 2; Hạng mục: Điện ngoại vi (Trạm biến áp 3 pha 3x25kVA); Địa điểm: Phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
1621/SCT-VP 15/11/2021 V/v triển khai chiêu sinh các lớp tập huấn nghiệp vụ của Viện đào tạo STEC
328/BC-SCT 15/11/2021 Đánh giá tình hình thực hiện Nghị Quyết số 02/NQ-CP
ngày 01/01/2021 của Chính phủ năm 2021
327/BC-SCT 15/11/2021 Về việc thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022
1620/SCT-QLTM 12/11/2021 V/v ý kiến đối với đề nghị nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để lập thủ tục đầu tư thực hiện Dự án Cửa hàng xăng dầu.
326/BC-SCT 12/11/2021 Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 18/07/2021 của
Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng,
chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
(Ngày 12/11/2021)
1619/SCT-VP 12/11/2021 V/v tham mưu, đề xuất cụ thể đối với các kiến nghị tại Báo cáo năm 2021 của ngành công thương
1618/SCT-TT 12/11/2021 V/v triển khai, thực hiện Thông tư số 06/2021/TT-TTCP và Thông tư số 07/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ.
1616/SCT-QLTM 12/11/2021 V/v tham gia ý kiến góp ý dự thảo Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang.
1615/SCT-VP 12/11/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1614/SCT-QLCN 12/11/2021 Về việc cung cấp số liệu báo cáo công tác bảo vệ môi trường
1610/SCT-QLTM 11/11/2021 V/v tham gia Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 31 (VIETNAM EXPO 2022)
1609/SCT-QLTM 11/11/2021 V/v tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn sản phẩm OCOP Đồng Tháp và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long năm 2021 “Liên kết cùng phát triển”
1608/SCT-VP 11/11/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ
1607/SCT-VP 11/11/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ
1606/SCT-VP 11/11/2021 V/v triển khai thông báo tuyển sinh thạc sĩ của Trường Đại học Tây Đô năm 2021
325/BC-SCT 11/11/2021 Kết quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2021
324/BC-SCT 11/11/2021 Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1605/SCT-TT 11/11/2021 V/v góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.
1604/SCT-QLNL 11/11/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia tuyến truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1603/SCT-QLNL 11/11/2021 V/v điều chuyển tài sản các công trình điện sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý trên địa bàn tỉnh.

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 8
Hôm nay: 7599
Đã truy cập: 2806725
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.