chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 

Văn bản mới

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3062 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1674/SCT-QLNL 22/11/2021 V/v đề nghị thanh toán chi phí thẩm định hạng mục: Hệ thống cấp điện; Công trình: Hạ tầng kỹ thuật phân khu 2 và 3 (66,97 ha) thuộc dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh; Địa điểm: Phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
1673/SCT-QLNL 22/11/2021 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hạng mục: Hệ thống cấp điện; Công trình: Hạ tầng kỹ thuật phân khu 2 và 3 (66,97 ha) thuộc dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh; Địa điểm: Phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
1672/SCT-QLCN 22/11/2021 Về việc góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh Khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026
1671/SCT-QLCN 22/11/2021 Về việc khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch 22/KH-UBND ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang
1670/SCT-QLCN 22/11/2021 Về việc đề xuất Doanh nghiệp tiêu biểu tham gia xét và Tôn vinh “Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2021”
1669/SCT-TT 22/11/2021 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.
1668/SCT-QLCN 22/11/2021 Về việc triển khai Kế hoạch số 59-KH/TU ngày 16/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
1667/SCT-QLCN 22/11/2021 V/v triển khai Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh
1666/SCT-VP 22/11/2021 V/v dự Hội nghị tập huấn trực tuyến về cải cách hành chính
1665/SCT-QLCN 22/11/2021 V/v đóng góp ý kiến Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định nội dung, mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1664/SCT-TT 22/11/2021 V/v góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp cuối năm 2021.
1662/SCT-VP 22/11/2021 V/v cập nhật số liệu thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW năm 2021
1661/SCT-VP 19/11/2021 Về việc góp ý dự thảo tiêu chí đánh giá,
xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT
năm 2021; cntt
1660/SCT-QLTM 19/11/2021 V/v tham gia ý kiến đối với 08 cửa hàng xăng dầu đang thực hiện thủ tục cải tạo, sửa chữa, di dời theo quy định.
1659/SCT-QLTM 19/11/2021 V/v chưa cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.
1658/SCT-QLTM 19/11/2021 V/v phối hợp và cử nhân sự hỗ trợ đưa sản phẩm của tỉnh lên sàn giao dịch thương mại điện tử
341/BC-SCT 19/11/2021 Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 18/07/2021 của
Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng,
chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
(Ngày 19/11/2021)
1657/SCT-VP 19/11/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết và Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
1656/SCT-QLTM 19/11/2021 V/v xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại của Mobifone tỉnh Hậu Giang
1655/SCT-VP 19/11/2021 Về việc đăng ký lịch làm việc
1652/SCT-QLTM 18/11/2021 V/v bổ sung các nội dung Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Hậu Giang năm 2021
339/BC-SCT 18/11/2021 Kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất tiêu dùng bền vững theo Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021
338/BC-SCT 18/11/2021 Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2021 của ngành công thương
337/BC-SCT 18/11/2021 Công tác tổ chức Nhà nước tháng 11 năm 2021
1651/SCT-VP 18/11/2021 V/v rà soát, lập hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn năm 2021
1650/SCT-QLTM 18/11/2021 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về bộ đơn giá dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước về sản xuất chương trình truyền hình và chương trình phát thanh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
336/BC-SCT 18/11/2021 V/v Tình hình năng lượng tái tạo tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2011-2015, 2016 – 2020 định hướng giai đoạn 2021 – 2025, 2026 - 2030
1649/SCT-QLNL 18/11/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ
59/KH-SCT 18/11/2021 Tổ chức Chương trình “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 -
Vietnam Grand Sale 2021” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
123/QĐ-SCT 17/11/2021 Về việc cấp tiền trang phục thanh tra năm 2021    

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 5
Hôm nay: 6163
Đã truy cập: 2832432
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.