chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 

Văn bản mới

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3044 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1790/SCT-QLNL 10/12/2021 V/v triển khai thực hiện Công văn số 7649/BCT-ATMT ngày 02/12/2021 của Bộ Công Thương
368/BC-SCT 10/12/2021 Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn
tỉnh Hậu Giang năm 2021
1789/SCT-TT 10/12/2021 V/v triển khai thực hiện văn bản
1788/SCT-TT 10/12/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 21-KL/TW.
367/BC-SCT 10/12/2021 BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới
1787/SCT-VP 09/12/2021 V/v cung cấp danh sách điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về phục vụ hành chính năm 2021 của Sở Công Thương
1785/SCT-QLNL 09/12/2021 V/v đề nghị thanh toán chi phí thẩm định công trình: Khu tái định cư cho Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 2; Hạng mục: Di dời lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp
1784/SCT-QLNL 09/12/2021 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Khu tái định cư cho Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 2; Hạng mục: Di dời lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp; Địa điểm: Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
1783/SCT-QLTM 09/12/2021 V/v thống nhất phương án thực hiện các nội dung công việc trong dự án Quản lý và phát triển Nhãn hiệu tập thể "Xoài cát Hậu Giang" dùng cho sản phẩm Xoài cát
của tỉnh Hậu Giang
365/BC-SCT 09/12/2021 Kết quả khắc phục những hạn chế trong thực hiện các Chỉ số cạnh tranh của Tỉnh năm 2020 của Sở Công Thương
1782/SCT-VP 09/12/2021 V/v xây dựng Quy hoạch đào tạo trình độ sau đại học và đăng ký Danh mục ngành nghề thu hút nhân lực năm 2022
1781/SCT-TT 09/12/2021 V/v gửi danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc.
1780/SCT-QLNL 09/12/2021 V/v báo cáo tình hình hoạt động xây dựng năm 2021
1779/SCT-QLNL 09/12/2021 V/v đề nghị thanh toán chi phí thẩm định công trình: Xây dựng Hồ chứa nước ngọt tỉnh Hậu Giang; Hạng mục: Di dời đường dây hạ áp
364/BC-SCT 09/12/2021 Công tác quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp và hóa chất Nitrous Oxide (N20) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
363/BC-SCT 09/12/2021 Công tác tổ chức Nhà nước quý IV năm 2021
1777/SCT-TT 08/12/2021 V/v triển khai thực hiện các văn bản.
362/BC-SCT 08/12/2021 Tình hình thực hiện Chương trình công tác năm 2021 và đăng ký Chương trình công tác năm 2022 của ngành công thương
1776/SCT-QLCN 08/12/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
1775/SCT-QLCN 08/12/2021 V/v góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
1774/SCT-QLTM 08/12/2021 V/v tham gia Hội nghị Kết nối cung cầu hàng hóa các tỉnh, thành phố năm 2021
1773/SCT-QLNL 08/12/2021 V/v đề nghị báo cáo sử dụng năng lượng, định mức tiêu hao năng lượng và cập nhật danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
361/BC-SCT 08/12/2021 Kết quả khắc phục kết luận kiểm tra công tác Cải cách hành chính và công vụ năm 2021 tại Sở Công Thương
1772/SCT-QLCN 08/12/2021 V/v cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo và góp ý dự thảo Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
65/KH-SCT 08/12/2021 Tổ chức hội thảo thống nhất hệ thống quản lý và mô hình quản lý nhãn hiệu tập thể Xoài cát Hậu Giang
64/KH-SCT 08/12/2021 Tổ chức hội thảo hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu nhãn hiệu tập thể Xoài cát Hậu Giang
1771/SCT-QLTM 08/12/2021 V/v góp ý kiến dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp đón Xuân Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
1769/SCT-QLTM 07/12/2021 V/v xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại của Mobifone tỉnh Hậu Giang (bán hàng cho Đại lý năm 2021 - lần 11)
1768/SCT-QLTM 07/12/2021 V/v mời tham dự các hội thảo thuộc dự án "Quản lý và phát triển Nhãn hiệu tập thể Xoài cát Hậu Giang dùng cho sản phẩm Xoài cát của tỉnh Hậu Giang"
1767/SCT-QLTM 07/12/2021 Về việc thông tin về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 7
Hôm nay: 8019
Đã truy cập: 2807139
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.