chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 

Văn bản mới

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3062 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
15/BC-SCT 28/01/2022 Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn,
thư khiếu nại, tố cáo
125/SCT-QLTM 27/01/2022 V/v đề xuất nhiệm vụ triển khai và kinh phí thực hiện Kế hoạch số 182/KH-UBND
124/SCT-QLCN 27/01/2022 V/v triển khai Công văn số 206/VP.UBND-NCTH ngày 14/01/2022 của Văn phòng UBND tỉnh
122/SCT-QLNL 27/01/2022 V/v đề nghị thanh toán chi phí thẩm định Dự án: Lộ ra 220kV Châu Thành chuyển tiếp trên đường dây 110kV mạch đơn Vị Thanh - Long Mỹ
121/SCT-QLNL 27/01/2022 V/v thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Lộ ra 220kV Châu Thành chuyển tiếp trên đường dây 110kV mạch đơn Vị Thanh - Long Mỹ
13/BC-SCT 27/01/2022 Công tác thanh tra quý I năm 2022 (Từ ngày 29/10/2021 đến ngày 5/02/2022)
11/BC-SCT 27/01/2022 Công tác tiếp công dân giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo quý I năm 2022 (Từ ngày 29/10/2021 đến 05/02/2022)
04/KH-SCT 26/01/2022 Thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghiệp và thương mại năm 2022 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
118/SCT-VP 26/01/2022 V/v triển khai thực hiện các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế
117/SCT-QLTM 26/01/2022 V/v chưa cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu của DNTN Út Quận.
116/SCT-QLTM 26/01/2022 V/v chưa cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tư Thảo.
115/SCT-QLTM 26/01/2022 V/v không cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đối với Doanh nghiệp tư nhân Thương mại dịch vụ xăng dầu 125
113/SCT-QLCN 26/01/2022 Về việc giữ nguyên thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng tỉnh Hậu Giang
112/SCT-QLCN 26/01/2022 Về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022
111/SCT-QLCN 26/01/2022 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện "Chương trình hành động về bảo vệ môi trường tỉnh Hậu Giang 5 năm (2021-2025)" trong năm 2022
110/SCT-QLCN 26/01/2022 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
109/SCT-TT 26/01/2022 V/v triển khai thực hiện văn bản
108/SCT-TT 26/01/2022 V/v triển khai thực hiện văn bản.
107/SCT-QLNL 26/01/2022 00V/v cung cấp thông tin liên quan các cơ sở Năng lượng
106/SCT-QLTM 26/01/2022 V/v cử cán bộ tham gia Tổ công tác hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử
105/SCT-VP 26/01/2022 Về việc lập hồ sơ đối tượng tinh giản biên chế đợt II năm 2022
103/SCT-QLTM 25/01/2022 V/v đề xuất nhiệm vụ triển khai và kinh phí thực hiện Kế hoạch số 182/KH-UBND
102/SCT-QLNL 25/01/2022 V/v triển khai thực hiện Công văn số 1827/TTg-CN ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ
101/SCT-QLNL 25/01/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ
100/SCT-QLNL 25/01/2022 V/v xây dựng kế hoạch đảm bảo cung ứng điện cho các đơn vị điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 và các đơn vị xét nghiệm RT-PCR trên địa bàn Tỉnh
99/SCT-QLTM 24/01/2022 V/v đề nghị báo cáo tình hình thị trường, giá cả hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh.
97/SCT-QLTM 24/01/2022 Về việc triển khai Công văn số 200/UBND-KT ngày 16 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh Lào Cai
96/SCT-VP 24/01/2022 V/v triển khai Thông báo số 03/TB-SGDĐT ngày 20/01/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo
03/KH-SCT 21/01/2022 Phát động phong trào thi đua, khen thưởng và giao ước thi đua giữa Thủ trưởng đơn vị với tổ chức Công đoàn năm 2022
24/QĐ-SCT 21/01/2022 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với bà Nguyễn Yến Linh

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 4
Hôm nay: 6881
Đã truy cập: 2833131
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.