chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 

Văn bản mới

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3044 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
26/QĐ-SCT 07/02/2022 V/v cử công chức học lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ thanh tra viên
132/SCT-TT 07/02/2022 V/v triển khai thực hiện văn bản.
131/SCT-TT 07/02/2022 V/v theo dõi, nắm tình hình những trường hợp tặng quà, nhận quà tặng, sử dụng phương tiện, tài sản công trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
22/BC-SCT 05/02/2022 BÁO CÁO
Tình hình Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
Ngày 05/02/2022 (nhằm ngày mùng 05 Tết)
21/BC-SCT 04/02/2022 BÁO CÁO
Tình hình Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
Ngày 04/02/2022 (nhằm ngày mùng 04 Tết)
130/SCT-QLTM 04/02/2022 Về việc báo cáo tình hình hoạt động của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu và các đại lý bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh
18/BC-SCT 01/02/2022 Tình hình Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
Ngày 01/02/2022 (nhằm mùng 1 Tết)
17/BC-SCT 31/01/2022 Tình hình Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 ngày 31/01/2022 (29 Tết).
16/BC-SCT 28/01/2022 Về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và
cung cấp than cho sản xuất điện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021
128/SCT-QLCN 28/01/2022 Về việc bổ sung nội dung Phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
16/BC-SCT 28/01/2022 Về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021
126/SCT-QLTM 28/01/2022 Về việc triển khai Công văn số 2194/UBND-KT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn
15/BC-SCT 28/01/2022 Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn,
thư khiếu nại, tố cáo
125/SCT-QLTM 27/01/2022 V/v đề xuất nhiệm vụ triển khai và kinh phí thực hiện Kế hoạch số 182/KH-UBND
124/SCT-QLCN 27/01/2022 V/v triển khai Công văn số 206/VP.UBND-NCTH ngày 14/01/2022 của Văn phòng UBND tỉnh
122/SCT-QLNL 27/01/2022 V/v đề nghị thanh toán chi phí thẩm định Dự án: Lộ ra 220kV Châu Thành chuyển tiếp trên đường dây 110kV mạch đơn Vị Thanh - Long Mỹ
121/SCT-QLNL 27/01/2022 V/v thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Lộ ra 220kV Châu Thành chuyển tiếp trên đường dây 110kV mạch đơn Vị Thanh - Long Mỹ
13/BC-SCT 27/01/2022 Công tác thanh tra quý I năm 2022 (Từ ngày 29/10/2021 đến ngày 5/02/2022)
11/BC-SCT 27/01/2022 Công tác tiếp công dân giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo quý I năm 2022 (Từ ngày 29/10/2021 đến 05/02/2022)
04/KH-SCT 26/01/2022 Thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghiệp và thương mại năm 2022 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
118/SCT-VP 26/01/2022 V/v triển khai thực hiện các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế
117/SCT-QLTM 26/01/2022 V/v chưa cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu của DNTN Út Quận.
116/SCT-QLTM 26/01/2022 V/v chưa cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tư Thảo.
115/SCT-QLTM 26/01/2022 V/v không cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đối với Doanh nghiệp tư nhân Thương mại dịch vụ xăng dầu 125
113/SCT-QLCN 26/01/2022 Về việc giữ nguyên thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng tỉnh Hậu Giang
112/SCT-QLCN 26/01/2022 Về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022
111/SCT-QLCN 26/01/2022 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện "Chương trình hành động về bảo vệ môi trường tỉnh Hậu Giang 5 năm (2021-2025)" trong năm 2022
110/SCT-QLCN 26/01/2022 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
109/SCT-TT 26/01/2022 V/v triển khai thực hiện văn bản
108/SCT-TT 26/01/2022 V/v triển khai thực hiện văn bản.

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 2
Hôm nay: 7559
Đã truy cập: 2806686
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.