chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 

Văn bản mới

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3044 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
160/SCT-QLCN 11/02/2022 V/v triển khai Công văn số 459/VP.UBND-NCTH ngày 09/02/2022 của Văn phòng UBND tỉnh
159/SCT-QLTM 11/02/2022 V/v phối hợp và cử nhân sự hỗ trợ đưa sản phẩm của tỉnh lên sàn giao dịch thương mại điện tử
158/SCT-TT 11/02/2022 V/v triển khai thực hiện văn bản.
27/QĐ-SCT 11/02/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với ông Nguyễn Hoa Vinh, Chánh Thanh tra Sở Công Thương
157/SCT-VP 11/02/2022 V/v triển khai Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2022
156/SCT-TT 11/02/2022 V/v triển khai thực hiện Công văn số 741/VPCP-V.I ngày 28/01/2022 của Văn phòng Chính phủ.
155/SCT-QLNL 10/02/2022 V/v đề nghị thanh toán chi phí thẩm định công trình: Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng; Hạng mục: Di dời đường dây trung hạ thế; Địa điểm: Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
154/SCT-QLNL 10/02/2022 V/v đề nghị thanh toán chi phí thẩm định công trình: Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng; Hạng mục: Di dời đường dây trung hạ thế; Địa điểm: Thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
153/SCT-QLNL 10/02/2022 V/v đề nghị thanh toán chi phí thẩm định công trình: Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng; Hạng mục: Di dời đường dây trung hạ thế và trạm biến áp nhà máy xay xát Trần Văn Hà; Địa điểm: Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
152/SCT-QLNL 10/02/2022 V/v đề nghị thanh toán chi phí thẩm định công trình: Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng; Hạng mục: Di dời đường dây hạ thế hộ Nguyễn Thị Thanh Thủy; Địa điểm: Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
151/SCT-QLNL 10/02/2022 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư xây dựng công trình: Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng; Hạng mục: Di dời đường dây trung hạ thế; Địa điểm: Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
150/SCT-QLNL 10/02/2022 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư xây dựng công trình: Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng; Hạng mục: Di dời đường dây trung hạ thế; Địa điểm: Thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
149/SCT-QLNL 10/02/2022 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư xây dựng công trình: Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng; Hạng mục: Di dời đường dây hạ thế hộ Nguyễn Thị Thanh Thủy; Địa điểm: Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
148/SCT-QLNL 10/02/2022 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư xây dựng công trình: Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng; Hạng mục: Di dời đường dây trung hạ thế và trạm biến áp nhà máy xay xát Trần Văn Hà; Địa điểm: Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
147/SCT-VP 10/02/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 19/01/2022 của Chính phủ
146/SCT-QLCN 10/02/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 25/QĐ-QGPCTT ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống, thiên tai
145/SCT-QLTM 09/02/2022 V/v góp ý Dự thảo Báo cáo Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).
144/SCT-QLTM 09/02/2022 V/v đề xuất hỗ trợ cho Trung tâm OCOP Hậu Giang tại khu GrandWorld thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
143/SCT-QLTM 09/02/2022 V/v triển khai đến các doanh nghiệp đăng ký tham gia Gian hàng Việt trực tuyến.
142/SCT-QLCN 09/02/2022 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
141/SCT-VP 09/02/2022 V/v thống nhất dự thảo Tờ trình, Quyết định
140/SCT-VP 09/02/2022 V/v góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định
139/SCT-VP 09/02/2022 V/v thống nhất dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang
138/SCT-VP 09/02/2022 V/v triển khai Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ
05/KH-SCT 09/02/2022 Thực hiện công tác bồi thường Nhà nước     năm 2022
của Sở Công Thương Hậu Giang
137/SCT-QLCN 09/02/2022 Về việc góp ý đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang
136/SCT-QLNL 09/02/2022 V/v góp ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
135/SCT-QLNL 09/02/2022 V/v góp ý kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2 (theo hình thức BOT)
134/SCT-QLCN 09/02/2022 V/v góp ý dự thảo Chương trình sửa đổi bổ sung Chương trình số 03 và Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp và Logistics tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021 - 2025 trong năm 2022
23/BC-SCT 08/02/2022 Kết quả triển khai Chương trình "Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 - Vietnam Grand Sale 2021" trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 1
Hôm nay: 7625
Đã truy cập: 2806751
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.