chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 

Văn bản mới

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3063 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
262/SCT-QLCN 08/03/2022 cử đại diện tham dự buổi Tọa đàm chính sách trong lĩnh vực Logistics
261/SCT-TT 08/03/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
260/SCT-QLCN 07/03/2022 Về việc tham gia ý kiến thẩm định nội dung Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan đăng ký đầu tư dự án Trung tâm công nghiệp thực phẩm Miền Tây
259/SCT-QLCN 07/03/2022 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022
258/SCT-QLCN 07/03/2022 Về việc báo cáo tình hình thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Năng lượng nguyên tử
257/SCT-QLTM 07/03/2022 V/v tham gia Hội chợ thương mại và triển lãm thành tựu Kinh tế - Xã hội tỉnh Ninh Bình
256/SCT-QLTM 07/03/2022 V/v tham gia Hội chợ triển lãm thương mại sản phẩm công nghiệp nông thôn - OCOP Trà Vinh năm 2022
32/BC-SCT 07/03/2022 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUỐC GIA NĂM 2021
253/SCT-QLNL 07/03/2022 V/v rà soát danh mục các dự án điện gió, điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã có trong quy hoạch
252/SCT-QLCN 07/03/2022 Về việc góp ý cho Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị
31/BC-SCT 04/03/2022 Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính quý I năm 2022 của Sở Công Thương
251/SCT-QLCN 04/03/2022 Về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh năm 2022
250/SCT-TT 03/03/2022 V/v triển khai thực hiện văn bản.
30/BC-SCT 03/03/2022 Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các Chương trình phối hợp và mạng xã hội
249/SCT-QLCN 03/03/2022 V/v triển khai Công văn số 254/UBND-NCTH ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh
247/SCT-QLTM 03/03/2022 V/v góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030 (lần 2)
248/SCT-QLCN 03/03/2022 V/v bổ sung hồ sơ thẩm tra
quyết toán
246/SCT-QLNL 02/03/2022 V/v góp ý điều chỉnh, bổ sung Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về Hành động phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 -2025 và kế hoạch năm 2022
245/SCT-QLNL 02/03/2022 V/v gia góp ý Kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2022 và cử đại diện tham gia Đoàn kiểm tra
244/SCT-QLCN 02/03/2022 V/v báo cáo các dự án do Sở Công Thương làm chủ đầu tư/đại diện chủ đầu tư trong giai đoạn 2016 - 2021
243/SCT-QLTM 02/03/2022 V/v trả lời ý kiến của cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh
242/SCT-QLTM 02/03/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành danh mục các ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
241/SCT-QLTM 02/03/2022 V/v góp ý kiến dự thảo Kế hoạch tổ chức lớp đào tạo cho các thành viên Tổ công tác hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử năm 2022
240/SCT-VP 02/03/2022 V/v tham dự các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ đấu thầu (Học trực tuyến)
239/SCT-QLCN 02/03/2022 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch trồng cây xanh phân tán và trồng rừng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022
238/SCT-TT 01/03/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC năm 2022.
237/SCT-VP 01/03/2022 V/v bổ nhiệm đối với viên chức
236/SCT-VP 01/03/2022 V/v đăng ký thành viên tham gia Ban chỉ đạo Dân số và Phát triển tỉnh Hậu Giang
235/SCT-QLCN 01/03/2022 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang
234/SCT-VP 01/03/2022 V/v triển khai Thông báo số 143/TB-BHXH ngày 18/02/2022 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 6
Hôm nay: 4003
Đã truy cập: 2849135
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.