chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 

Văn bản mới

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3063 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
288/SCT-QLNL 11/03/2022 V/v cung cấp thông tin, hồ sơ phục vụ kiểm tra, xác minh
287/SCT-VP 11/03/2022 V/v chuẩn bị nội dung làm việc giữa UBND tỉnh và Trường Đại học Cần Thơ về hợp tác, phát triển nguồn nhân lực
286/SCT-QLCN 11/03/2022 V/v góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
285/SCT-TT 11/03/2022 V/v triển khai thực hiện văn bản.
35/BC-SCT 11/03/2022 Kết quả tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
cấp tỉnh và kết quả hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp
nông thôn tiêu biểu các cấp năm 2021
284/SCT-QLCN 11/03/2022 V/v cử cán bộ, dự toán chi tiết tham gia Khu gian hàng Đầu tư phát triển Công nghiệp Việt Nam tại Hội chợ Vietnam Expo 2022
283/SCT-QLNL 11/03/2022 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Năm HĐND khóa X
282/SCT-VP 10/03/2022 Về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương
281/SCT-VP 10/03/2022 V/v tham dự các lớp bồi dưỡng ôn thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (Học trực tuyến)
280/SCT-VP 10/03/2022 V/v xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023 và giai đoạn 2023-2025
34/BC-SCT 10/03/2022 Kết quả cuộc họp với Toà án Nhân dân tỉnh về một số nội dung liên quan đến phá sản Công ty Thương mại - Du lịch Hậu Giang
278/SCT-QLTM 10/03/2022 V/v tổ chức treo băng rôn, cờ phướn, phát tờ rơi, xe lưu động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
277/SCT-VP 09/03/2022 Về việc đăng ký tham gia tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo Văn phòng Chính phủ và Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính
275/SCT-QLTM 09/03/2022 V/v triển khai Công văn số 662/VP.UBND-NCTH ngày 24/02/2022 của Văn phòng UBND tỉnh
40/QĐ-SCT 09/03/2022 Về việc bổ nhiệm ngạch viên chức đối với ông Cao Kế Hà
39/QĐ-SCT 09/03/2022 Về việc bổ nhiệm ngạch viên chức đối với ông Nguyễn Xuân Phái
38/QĐ-SCT 09/03/2022 Về việc bổ nhiệm ngạch viên chức đối với bà Trần Thị Anh Thư
274/SCT-QLCN 09/03/2022 V/v triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường trên địa bàn tỉnh
273/SCT-QLCN 09/03/2022 Về việc góp ý dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị
272/SCT-QLNL 09/03/2022 V/v báo cáo công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực điện lực năm 2021
271/SCT-QLCN 09/03/2022 Về việc góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh
270/SCT-VP 09/03/2022 V/v hướng dẫn thực hiện đề nghị cấp, đổi thẻ công chức, viên chức
269/SCT-VP 09/03/2022 V/v báo cáo việc triển khai thực hiện giao, quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức và hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh
268/SCT-QLCN 09/03/2022 Về việc góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
267/SCT-QLCN 09/03/2022 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 43/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
266/SCT-QLCN 09/03/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2022
tỉnh Hậu Giang
33/BC-SCT 09/03/2022 Kết quả sử dụng điện của các Sở, Ban ngành cấp tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố năm 2021
265/SCT-QLNL 09/03/2022 V/v cung cấp tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác trên địa bàn tỉnh đến năm 2025
264/SCT-QLNL 09/03/2022 V/v triển khai hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2022
263/SCT-QLNL 09/03/2022 V/v cung cấp thông tin liên quan các cơ sở Năng lượng

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 5
Hôm nay: 4092
Đã truy cập: 2849223
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.