chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 2823 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
27/BC-SCT 16/02/2022 Công tác quản lý nhà nước đối với các cửa hàng xăng dầu (CHXD) và tình hình cung cấp xăng dầu vào địa bàn tỉnh Hậu Giang của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu .
180/SCT-QLTM 16/02/2022 V/v xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại của Viettel Hậu Giang
179/SCT-VP 16/02/2022 V/v triển khai chiêu sinh các lớp tập huấn nghiệp vụ
177/SCT-QLNL 15/02/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định tham gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
176/SCT-QLTM 15/02/2022 V/v cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp để cấp Nhãn hiệu chứng nhận HVNCLC 2022
174/SCT-QLTM 15/02/2022 V/v xin chủ trương tổ chức Hội chợ, triển lãm năm 2022 trên địa bàn tỉnh
26/BC-SCT 15/02/2022 Công tác tổ chức Nhà nước tháng 02 năm 2022
173/SCT-VP 15/02/2022 V/v triển khai thực hiện Công văn số 830-CV/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy
07/KH-SCT 15/02/2022 Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/11/2021 của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 213/KH-UBND
ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang
25/BC-SCT 15/02/2022 Tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo
172/SCT-TT 15/02/2022 V/v rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức phụ trách công tác bồi thường nhà nước
171/SCT-TT 15/02/2022 V/v góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 149/2014/TT-BTC
170/SCT-TT 15/02/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ
169/SCT-TT 15/02/2022 V/v triển khai thực hiện văn bản.
166/SCT-QLCN 14/02/2022 về việc thực hiện kiểm kê khí nhà kính đối với Nhà máy điện rác Hậu Giang
163/SCT-QLCN 14/02/2022 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 3/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
161/SCT-QLCN 14/02/2022 triển khai Công văn số 461/VP.UBND-NCTH ngày 09/02/2022 của Văn phòng UBND tỉnh
06/KH-SCT 14/02/2022 KẾ HOẠCH
Tham gia Khu gian hàng Đầu tư phát triển Công nghiệp Việt Nam
tại Hội chợ Vietnam Expo 2022
160/SCT-QLCN 11/02/2022 V/v triển khai Công văn số 459/VP.UBND-NCTH ngày 09/02/2022 của Văn phòng UBND tỉnh
159/SCT-QLTM 11/02/2022 V/v phối hợp và cử nhân sự hỗ trợ đưa sản phẩm của tỉnh lên sàn giao dịch thương mại điện tử
158/SCT-TT 11/02/2022 V/v triển khai thực hiện văn bản.
27/QĐ-SCT 11/02/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với ông Nguyễn Hoa Vinh, Chánh Thanh tra Sở Công Thương
157/SCT-VP 11/02/2022 V/v triển khai Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2022
156/SCT-TT 11/02/2022 V/v triển khai thực hiện Công văn số 741/VPCP-V.I ngày 28/01/2022 của Văn phòng Chính phủ.
155/SCT-QLNL 10/02/2022 V/v đề nghị thanh toán chi phí thẩm định công trình: Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng; Hạng mục: Di dời đường dây trung hạ thế; Địa điểm: Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
154/SCT-QLNL 10/02/2022 V/v đề nghị thanh toán chi phí thẩm định công trình: Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng; Hạng mục: Di dời đường dây trung hạ thế; Địa điểm: Thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
153/SCT-QLNL 10/02/2022 V/v đề nghị thanh toán chi phí thẩm định công trình: Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng; Hạng mục: Di dời đường dây trung hạ thế và trạm biến áp nhà máy xay xát Trần Văn Hà; Địa điểm: Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
152/SCT-QLNL 10/02/2022 V/v đề nghị thanh toán chi phí thẩm định công trình: Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng; Hạng mục: Di dời đường dây hạ thế hộ Nguyễn Thị Thanh Thủy; Địa điểm: Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
151/SCT-QLNL 10/02/2022 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư xây dựng công trình: Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng; Hạng mục: Di dời đường dây trung hạ thế; Địa điểm: Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
150/SCT-QLNL 10/02/2022 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư xây dựng công trình: Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng; Hạng mục: Di dời đường dây trung hạ thế; Địa điểm: Thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 2
Hôm nay: 5324
Đã truy cập: 2405982
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.