chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 2824 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
208/SCT-QLCN 22/02/2022 V/v triển khai Công văn số 02/BCĐ-CAT ngày 17/02/2021 của Ban Chỉ đạo 138
207/SCT-QLCN 22/02/2022 V/v đề nghị tham mưu nội dung tham gia Khu gian hàng Đầu tư phát triển Công nghiệp Việt Nam tại Hội chợ Vietnam Expo 2022
206/SCT-QLTM 22/02/2022 V/v cử đại diện công chức tham gia các Đoàn thanh tra.
205/SCT-QLCN 22/02/2022 V/v đề nghị góp ý Kế hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025
204/SCT-QLCN 22/02/2022 V/v thực hiện chế độ báo cáo hoạt động hóa chất hàng năm trên hệ thống cơ sở dữ liệu
hóa chất quốc gia
203/SCT-VP 22/02/2022 V/v đăng ký danh sách công chức đủ điều kiện thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2022
202/SCT-QLCN 22/02/2022 Về việc cử thành viên tham gia Ban Chỉ huy Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Bảo vệ môi trường nông thôn năm 2022
201/SCT-QLCN 22/02/2022 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện "Chương trình hành động về bảo vệ môi trường tỉnh Hậu Giang 5 năm (2021 - 2025)" trong năm 2022
200/SCT-VP 21/02/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022
199/SCT-QLCN 21/02/2022 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 322-TB/VPTU ngày 14 tháng 02 năm 2022 của Văn phòng Tỉnh ủy
198/SCT-QLCN 21/02/2022 V/v cử cán bộ tham gia Tiểu ban nội dung kiêm phái viên (Đạo diễn) diễn tập Khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2022.    
197/SCT-QLCN 21/02/2022 Về việc triển khai Thông tư số 28/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
196/SCT-VP 21/02/2022 V/v góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
195/SCT-VP 21/02/2022 V/v triển khai Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ sau đại học năm 2022 - Đợt 1
193/SCT-QLTM 21/02/2022 V/v phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
192/SCT-QLTM 21/02/2022 V/v chưa cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu của Doanh nghiệp tư nhân Châu Lý Dũng.
08/KH-SCT 18/02/2022 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Công Thương năm 2022
09/KH-SCT 18/02/2022 Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 của Sở Công Thương
191/SCT-QLNL 18/02/2022 V/v góp ý dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
190/SCT-QLNL 18/02/2022 V/v báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP năm 2021 trên địa bàn tỉnh
189/SCT-TT 18/02/2022 V/v góp ý Dự thảo Quyết định, Chương trình tổng thể của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.
28/BC-SCT 18/02/2022 Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2022 của ngành công thương
188/SCT-QLCN 18/02/2022 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030
187/SCT-QLCN 18/02/2022 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện "Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trong năm 2022
186/SCT-QLCN 18/02/2022 Về việc góp ý đề xuất nội dung hợp tác với Trường Đại học Cần Thơ giai đoạn 2022-2025
185/SCT-QLCN 16/02/2022 V/v rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn
tỉnh Hậu Giang
29/QĐ-SCT 16/02/2022 Về việc cấp tiền trang phục thanh tra năm 2022    
184/SCT-VP 16/02/2022 Về việc cung cấp Phiếu bổ sung lý lịch công chức năm 2021
183/SCT-TT 16/02/2022 V/v cử cán bộ tham gia Tổ Công tác liên ngành về xử lý vi phạm hành chính.
182/SCT-QLCN 16/02/2022 V/v triển khai Công văn số 110/CTĐP-QLKC ngày 10/02/2022

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 4
Hôm nay: 5339
Đã truy cập: 2423213
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.