chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 2850 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
308/SCT-QLTM 16/03/2022 V/v thống nhất cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại phối hợp với công ty TNHH XTTM Chuông Vàng tổ chức 02 Phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại huyện Vị Thủy,
thị xã Long Mỹ năm 2022
307/SCT-VP 16/03/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên quý II năm 2022
306/SCT-VP 16/03/2022 V/v triển khai các văn bản
305/SCT-VP 16/03/2022 V/v xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023 và giai đoạn 2023-2025
39/BC-SCT 15/03/2022 Công tác tổ chức Nhà nước quý I năm 2022
304/SCT-VP 15/03/2022 V/v thống nhất dự thảo báo cáo tổng kết Chỉ thị số 05-CT/TU
303/SCT-QLNL 15/03/2022 V/v đề nghị thanh toán chi phí thẩm định thiết kế - dự toán di dời đường dây hạ áp bị ảnh hưởng công trình xây dựng: Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Huệ đến đường 3 tháng 2, thị xã Ngã Bảy
38/BC-SCT 15/03/2022 Báo cáo tình hình đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
37/BC-SCT 15/03/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về lĩnh vực điện lực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021
302/SCT-QLCN 15/03/2022 V/v đăng ký tham dự buổi Tọa đàm chính sách trong lĩnh vực logistics
301/SCT-TT 14/03/2022 V/v báo cáo khắc phục những hạn chế, tồn tại theo Báo cáo số 150-BC/TU ngày 27/01/2022 của BTV Tỉnh ủy Hậu Giang
300/SCT-TT 14/03/2022 V/v chuyển Công văn số 878/VP.UBND-NCTH ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.
299/SCT-QLNL 14/03/2022 V/v thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD dự án Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang
298/SCT-QLNL 14/03/2022 V/v đề nghị thanh toán chi phí thẩm định công trình: Cổng chào huyện Long Mỹ (đoạn Đường tỉnh 930B), Hạng mục: Thay trụ và tháp sắt trụ 204, 205 - 476LM, Địa điểm: Xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
297/SCT-QLNL 14/03/2022 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đầu tư xây dựng công trình: Cổng chào huyện Long Mỹ (đoạn Đường tỉnh 930B), Hạng mục: Thay trụ và tháp sắt trụ 204, 205 - 476LM, Địa điểm: Xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
296/SCT-QLNL 14/03/2022 V/v đề nghị thanh toán chi phí thẩm định công trình: Cổng chào huyện Long Mỹ (đoạn Cầu Trắng), Hạng mục: Thay trụ 104 - 474LM, Địa điểm: Xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
295/SCT-QLNL 14/03/2022 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Cổng chào huyện Long Mỹ (đoạn Cầu Trắng), Hạng mục: Thay trụ 104 - 474LM, Địa điểm: Xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
294/SCT-QLTM 14/03/2022 V/v chưa cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đối với Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại xăng dầu Chánh Hưng.
43/QĐ-SCT 14/03/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

293/SCT-QLTM 14/03/2022 V/v xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh
42/QĐ-SCT 14/03/2022 Về việc kiện toàn Tổ công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và của Ban Giám đốc Sở Công Thương
41/QĐ-SCT 14/03/2022 Về việc chỉ định thầu thực hiện treo băng rôn, phướn và tờ rơi tuyên truyền về các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022.
290/SCT-VP 14/03/2022 V/v báo cáo kết quả sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2015- 2021
289/SCT-VP 11/03/2022 V/v triển khai Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh; cntt
36/BC-SCT 11/03/2022 Kết quả công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2021
11/KH-SCT 11/03/2022 Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2022
288/SCT-QLNL 11/03/2022 V/v cung cấp thông tin, hồ sơ phục vụ kiểm tra, xác minh
287/SCT-VP 11/03/2022 V/v chuẩn bị nội dung làm việc giữa UBND tỉnh và Trường Đại học Cần Thơ về hợp tác, phát triển nguồn nhân lực
286/SCT-QLCN 11/03/2022 V/v góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
285/SCT-TT 11/03/2022 V/v triển khai thực hiện văn bản.

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 2
Hôm nay: 81
Đã truy cập: 2454867
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.