chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 2850 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
44/QĐ-SCT 18/03/2022 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Công Thương
336/SCT-QLTM 18/03/2022 V/v góp ý dự thảo 02 loại sổ tay thuộc nhiệm vụ xác lập quyền sở hữu trí tuệ biểu tượng/hình ảnh tỉnh Hậu Giang
335/SCT-QLTM 18/03/2022 V/v khảo sát kết quả nhận hỗ trợ phần mềm bán hàng thông minh thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2021
334/SCT-QLTM 18/03/2022 V/v góp ý kiến dự thảo Danh mục nhiệm vụ và phân công thực hiện Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang
332/SCT-QLCN 18/03/2022 V/v triển khai Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
331/SCT-QLTM 18/03/2022 V/v thống nhất tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại tại thành phố Ngã Bảy
330/SCT-QLTM 18/03/2022 V/v thống nhất tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại tại thành phố Vị Thanh và huyện Long Mỹ
329/SCT-QLTM 18/03/2022 V/v thống nhất tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại trên địa bàn huyện Châu Thành A
328/SCT-QLTM 18/03/2022 V/v thống nhất tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại trên địa bàn TP.Ngã Bảy
327/SCT-QLTM 18/03/2022 V/v thống nhất tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại trên địa bàn huyện Châu Thành
326/SCT-QLTM 18/03/2022 V/v triển khai Công văn số 206/UBND-NCTH ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Hậu Giang.
325/SCT-QLTM 18/03/2022 V/v thống nhất tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại trên địa bàn huyện Phụng Hiệp
324/SCT-QLNL 18/03/2022 V/v đề nghị thanh toán chi phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên địa bàn tỉnh
323/SCT-QLNL 18/03/2022 V/v thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD dự án: Lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên địa bàn tỉnh
322/SCT-QLTM 17/03/2022 V/v trả lời nội dung ý kiến phản ánh, kiến nghị của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên
321/SCT-QLTM 17/03/2022 V/v góp ý dự thảo kế hoạch chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)
320/SCT-QLTM 17/03/2022 V/v đăng ký lịch làm việc (UBND huyện Vị Thủy)
319/SCT-QLTM 17/03/2022 V/v đăng ký lịch làm việc (UBND Thị xã Long Mỹ)
318/SCT-TT 17/03/2022 V/v triển khai thực hiện văn bản.
41/BC-SCT 17/03/2022 BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25 tháng
01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án
xây dựng và phát triển kế hoạch thực hiện các mục tiêu
của cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN đến năm 2025
317/SCT-VP 17/03/2022 V/v phối hợp kiểm kê nguồn nhân lực
316/SCT-VP 17/03/2022 V/v tham dự các lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên và Chuyên viên chính
315/SCT-QLCN 17/03/2022 V/v cấp kinh phí tham gia Khu gian hàng Đầu tư phát triển Công nghiệp Việt Nam tại Hội chợ Vietnam Expo 2022
314/SCT-QLCN 17/03/2022 Về việc báo cáo tình hình sử dụng nước năm 2021
312/SCT-QLCN 16/03/2022 V/v triển khai nội dung các văn bản hợp nhất số: 01/VBHN-BTNMT; 02/VBHN-BTNMT; 03/VBHN-BTNMT; 04/VBHN-BTNMT; 05/VBHN-BTNMT; 06/VBHN-BTNMT; 07VBHN-BTNMT; 08/VBHN-BTNMT; 09/VBHN-BTNMT và 10/VBHN-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
13/KH-SCT 16/03/2022 KẾ HOẠCH
Tham gia Khu gian hàng Đầu tư phát triển Công nghiệp Việt Nam
tại Hội chợ Vietnam Expo 2022
311/SCT-QLCN 16/03/2022 V/v đề nghị góp ý Chương trình thực hiện Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang trên lĩnh vực phát triển cụm công nghiệp
310/SCT-VP 16/03/2022 V/v góp ý dự thảo Thang điểm thi đua ngành Công Thương năm 2022; tđkt
40/BC-SCT 16/03/2022 Kết quả triển khai thực hiện Chương trình liên kết phối hợp các tỉnh, thành phố khu vực Nam Sông Hậu trong phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội
309/SCT-QLTM 16/03/2022 V/v triển khai Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 3
Hôm nay: 29
Đã truy cập: 2454817
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.