chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 

Văn bản mới

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3063 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
608/SCT-QLTM 10/05/2022 V/v tham gia Hội chợ Công Thương khu vực phía Bắc - Nam Định năm 2022 và Hội chợ triển lãm "Mỗi xã, phường một sản phẩm - Thái Nguyên 2022"
606/SCT-QLCN 10/05/2022 V/v ý kiến dự thảo Quy hoạch tỉnh Long A thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
605/SCT-QLNL 09/05/2022 V/v góp ý hồ sơ xin điều chỉnh bổ sung quy hoạch đường dây và trạm biến áp 110kV Nhà máy luyện, cán thép Sunpro vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035
602/SCT-VP 09/05/2022 V/v đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
68/BC-SCT 09/05/2022 Đánh giá tình hình 04 năm thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP
601/SCT-QLTM 09/05/2022 V/v tổ chức Hội chợ Công Thương khu vực đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang năm 2022
600/SCT-QLTM 09/05/2022 V/v đề xuất gia hạn thời gian cho thuê đất tại Cửa hàng xăng dầu số 15.
599/SCT-QLCN 09/05/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21 tháng 04 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ
598/SCT-TT 09/05/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ.
595/SCT-QLTM 06/05/2022 V/v kinh phí tham gia hoạt động triển lãm và kết nối giao thương tại Hội nghị sơ kết, tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
67/BC-SCT 06/05/2022 Công tác tiếp công dân giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo quý II năm 2022
(Từ ngày 6/2/2022 đến 29/4/2022)
594/SCT-VP 06/05/2022 V/v công bố Thang điểm thi đua ngành Công Thương Hậu Giang năm 2022; tđkt
593/SCT-VP 06/05/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 499/NQ-BTVQH15 ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
592/SCT-VP 06/05/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và viên chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (lần 2)
591/SCT-QLNL 06/05/2022 V/v đề nghị thanh toán chi phí thẩm định công trình: Xây dựng Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1 (khu giao đất cho Công ty Cổ phần thủy sản Minh Phú), huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; Hạng mục: Thu hồi đường dây trung hạ áp; Địa điểm: Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
590/SCT-QLNL 06/05/2022 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Xây dựng Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1 (khu giao đất cho Công ty Cổ phần thủy sản Minh Phú), huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; Hạng mục: Thu hồi đường dây trung hạ áp; Địa điểm: Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
589/SCT-QLNL 06/05/2022 V/v báo cáo hoạt động sản xuất điện
588/SCT-QLCN 05/05/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch hành động vì sự phát triển bền vững tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030
587/SCT-VP 05/05/2022 V/v triển khai xây dựng Kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023
585/SCT-QLCN 05/05/2022 V/v góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định bãi bỏ Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang quy định lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên
địa bàn tỉnh Hậu Giang
584/SCT-QLCN 05/05/2022 V/v đề nghị ghi vốn thanh toán dự án đã quyết toán hoàn thành
583/SCT-QLTM 05/05/2022 V/v tham gia ý kiến thẩm định đầu tư các dự án Cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
581/SCT-QLTM 04/05/2022 V/v tham gia trưng bày tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022"
580/SCT-QLTM 04/05/2022 Về việc báo cáo kết quả hậu kiểm theo quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP.
579/SCT-VP 04/05/2022 V/v triển khai thực hiện Quy định 57-QĐ/TW của Ban Bí thư
578/SCT-TT 04/05/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 20/QĐ-BTTP ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp.
577/SCT-TT 04/05/2022 V/v góp ý dự thảo văn bản
576/SCT-VP 04/05/2022 V/v thống kê tài liệu lưu trữ thuộc diện lập bản sao bảo hiểm
575/SCT-QLTM 04/05/2022 V/v kinh phí tham gia hoạt động triển lãm và kết nối giao thương tại Hội nghị sơ kết, tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
66/BC-SCT 29/04/2022 Công tác thanh tra quý II năm 2022 (Từ ngày 6/02/2021 đến ngày 29/4/2022)

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 4
Hôm nay: 4580
Đã truy cập: 2849695
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.