chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 

Văn bản mới

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3063 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
703/SCT-TT 26/05/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 04/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
702/SCT-VP 26/05/2022 V/v triển khai Thông tư số 07/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06/5/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
701/SCT-QLCN 26/05/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
700/SCT-QLCN 26/05/2022 V/v triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
699/SCT-QLNL 25/05/2022 V/v đề nghị thanh toán chi phí thẩm định công trình: Trường THPT Cây Dương (Phân hiệu Búng Tàu), Hạng mục: Trạm biến áp và đường dây trung áp, Địa điểm: Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
698/SCT-QLNL 25/05/2022 V/v đề nghị thanh toán chi phí thẩm định công trình: Cải tạo, mở rộng Đường tỉnh 925B (đoạn từ xã Vị Thủy đến xã Vĩnh Thuận Tây), Hạng mục: Di dời đường dây trung hạ áp, Địa điểm: Huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
697/SCT-QLNL 25/05/2022 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Trường THPT Cây Dương (Phân hiệu Búng Tàu), Hạng mục: Trạm biến áp và đường dây trung áp, Địa điểm: Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
696/SCT-QLNL 25/05/2022 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Cải tạo, mở rộng Đường tỉnh 925B (đoạn từ xã Vị Thủy đến xã Vĩnh Thuận Tây), Hạng mục: Di dời đường dây trung hạ áp, Địa điểm: Huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
695/SCT-VP 25/05/2022 V/v báo cáo thống kê ngành Nội vụ năm 2021
693/SCT-TT 25/05/2022 V/v triển khai thực hiện văn bản.
692/SCT-VP 25/05/2022 V/v triển khai thực Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 03 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ
62/QĐ-SCT 24/05/2022 Về việc chỉ định thầu thực hiện lớp Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
77/BC-SCT 24/05/2022 BÁO CÁO
Giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định đối với dự thảo Quyết định sửa đổi,
bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
690/SCT-QLTM 24/05/2022 Về việc góp ý Dự thảo văn bản của Bộ Công Thương V/v thúc đẩy xuất khẩu qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc theo hình thức chính ngạch.
689/SCT-QLTM 24/05/2022 Về việc góp ý dự thảo báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trong của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
687/SCT-QLCN 24/05/2022 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 85/TB-VP.UBND ngày 23/5/2022 của Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang
686/SCT-VP 24/05/2022 V/v thống nhất dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang
685/SCT-VP 24/05/2022 V/v thẩm định dự thảo "Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang"
684/SCT-QLTM 23/05/2022 V/v tham gia ý kiến góp ý đối với dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).
681/SCT-QLCN 23/05/2022 Về việc góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND quy định chi tiết các nội dung được Luật Bảo vệ môi trường giao
680/SCT-QLCN 23/05/2022 Về việc góp ý hồ sơ Dự thảo "Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050"
679/SCT-QLCN 23/05/2022 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch tổng thể tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
678/SCT-QLCN 23/05/2022 Về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án "Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025"
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
677/SCT-QLCN 23/05/2022 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
675/SCT-QLTM 23/05/2022 V/v tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại Thụy Điển và Na Uy
673/SCT-QLCN 20/05/2022 về việc đăng ký tham dự Hội thảo tập huấn Điều tra thông kê quốc gia Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp
672/SCT-TT 20/05/2022 V/v góp ý kiến đối với dự thảo văn bản tăng cường quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản
671/SCT-QLTM 20/05/2022 Về việc hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP của Bộ Công Thương thực hiện đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc.
76/BC-SCT 20/05/2022 Tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
75/BC-SCT 20/05/2022 Việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 6 tháng đầu năm 2022

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 6
Hôm nay: 3954
Đã truy cập: 2849088
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.