chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 2850 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
572/SCT-QLCN 29/04/2022 Về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 201/NĐ-CP của Chính phủ
571/SCT-QLCN 29/04/2022 V/v gửi dự trù kinh phí trưng bày tại Hội nghị và kinh phí tổ chức Hội thảo "Tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển vào lĩnh vực công nghiệp tỉnh Hậu Giang"
64/BC-SCT 29/04/2022 Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng năm 2022 (Từ ngày 30/10/2022 đến 29/4/2022)
63/BC-SCT 29/04/2022 Công tác tiếp công dân giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng năm 2022 (Từ ngày 29/10/2021 đến 29/4/2022)
62/BC-SCT 29/04/2022 Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng quý II năm 2022 (Từ ngày 06/02/2022 đến 29/4/2022)
570/SCT-QLCN 29/04/2022 V/v báo cáo nhiệm vụ chủ yếu
và góp ý Chương trình hành động của Chương trình hành động của
Chính phủ thực hiện Nghị quyết số13-NQ/TW ngày 02 tháng 4
năm 2022 của Bộ Chính trị
61/BC-SCT 29/04/2022 Công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2022 (Từ ngày 30/10/2021 đến ngày 29/4/2022)
569/SCT-QLNL 29/04/2022 V/v trả lời đề nghị cấp điện để sử dụng của bà Đặng Thị Ngọc Thi
568/SCT-TT 29/04/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh.
567/SCT-QLTM 29/04/2022 V/v góp ý đối với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
21/KH-SCT 29/04/2022 Trưng bày tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022
565/SCT-QLCN 28/04/2022 V/v đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư của ngành công thương năm 2022
564/SCT-VP 28/04/2022 V/v đề nghị cấp, đổi thẻ công chức, viên chức, hợp đồng 161;
563/SCT-QLTM 28/04/2022 V/v xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại của Công ty CP Đầu tư và Tiếp thị Izar
562/SCT-QLTM 28/04/2022 V/v xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại của Mobifone tỉnh Hậu Giang (CTKK bán hàng cho Đại lý năm 2022 - lần 4)
561/SCT-TT 28/04/2022 V/v triển khai thực hiện Công văn số 2310/VPCP-V.I, số 2327/VPCP-KTTH ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ.
560/SCT-QLCN 28/04/2022 về việc triển khai Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
559/SCT-QLTM 28/04/2022 V/v chưa cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo đề nghị của Công ty TNHH Thương mại kinh doanh xăng dầu Huỳnh Hoàng.
558/SCT-QLTM 28/04/2022 V/v tham mưu trả lời nội dung ý kiến của cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh.
557/SCT-QLTM 28/04/2022 V/v tham gia ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định quy định mức hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và mức hỗ trợ giá vé cho người sử dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021-2025.
556/SCT-QLTM 28/04/2022 Về việc góp ý nội dung sửa đổi Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông
555/SCT-QLTM 28/04/2022 V/v triển khai Hội chợ triển lãm chủ đề: "Tuần lễ kích cầu tiêu dùng - Đặc sản vùng miền năm 2022"
554/SCT-TT 27/04/2022 V/v triển khai thực hiện văn bản.
553/SCT-QLNL 27/04/2022 V/v ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
552/SCT-VP 27/04/2022 V/v đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
551/SCT-QLCN 27/04/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2022 -2026
550/SCT-TT 27/04/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND.
549/SCT-QLNL 26/04/2022 V/v cung cấp thông tin phục vụ công tác kiểm toán nhà nước đối với các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn từ năm 2015 đến thời điểm thực hiện kiểm toán tháng 3 năm 2022
548/SCT-QLTM 26/04/2022 V/v góp ý xác định loại sản phẩm mang biểu trưng "Made in Haugiang"
547/SCT-QLNL 26/04/2022 V/v đề nghị thanh toán chi phí thẩm định công trình: Trang trí đèn, sơn và quét vôi gờ bó vĩa, lang can cầu, gốc cây trên địa bàn huyện Long Mỹ năm 2022; Địa điểm: Huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 2
Hôm nay: 8528
Đã truy cập: 2454577
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.