chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 

Văn bản mới

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3063 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1106/SCT-QLTM 15/08/2022 V/v cử cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng kiến thức về hội nhập ASEAN.
1105/SCT-QLNL 12/08/2022 V/v đề xuất cập nhật, bổ sung Nhà máy hóa dầu Condensate Nam Sông Hậu vào Quy hoạch tổng thể về năng lượng Quốc gia.
133/BC-SCT 12/08/2022 Về việc Tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
1104/SCT-TT 12/08/2022 V/v góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
1103/SCT-QLTM 12/08/2022 V/v báo cáo kết quả triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2018 - 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
1102/SCT-QLNL 12/08/2022 V/v góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 27/2013/TT-BCT và Thông tư số 31/2018/TT-BCT
1101/SCT-QLCN 12/08/2022 Về việc góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
1100/SCT-TT 12/08/2022 V/v cử công chức tham gia Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính K12-2022 (học trực tuyến).
1099/SCT-QLTM 12/08/2022 V/v tham gia ý kiến đối với đề nghị nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư phi nông nghiệp của Công ty TNHH MTV Lê Hoàng Thương.    
1098/SCT-QLTM 12/08/2022 V/v tham gia ý kiến góp ý dự thảo Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Công an.
84/QĐ-SCT 12/08/2022 Về việc giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2022 cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Hậu Giang
1097/SCT-QLNL 11/08/2022 V/v phối hợp xác minh thông tin dự án
1096/SCT-QLTM 11/08/2022 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định của TTgCP phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đến năm 2030.
1095/SCT-QLTM 11/08/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

1094/SCT-VP 11/08/2022 V/v báo cáo số thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công (không bao gồm nguồn ngân sách nhà nước) năm 2021
1093/SCT-QLCN 11/08/2022 V/v cung cấp thông tin phục vụ lập Kế hoạch kiểm toán năm 2023 và Kế hoạch kiểm toán trung hạn 2023 -2025
1092/SCT-QLCN 11/08/2022 V/v triển khai Công văn số 3226/VP.UBND-NCTH ngày 05/8/2022 của Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang.
1091/SCT-VP 11/08/2022 V/v báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2021
1090/SCT-QLNL 11/08/2022 V/v xác định cụ thể phạm vi và diện tích đất theo hướng tuyến Lộ ra 220KV Châu Thành chuyển tiếp trên đường dây 110KV mạch đơn Vị Thanh - Long Mỹ điều chỉnh mới
1088/SCT-QLNL 10/08/2022 V/v xác nhận Tiêu chí về điện xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
1087/SCT-QLTM 10/08/2022 V/v tham gia Hội chợ Hàng Việt - Đà Nẵng 2022 và Triển lãm Quốc tế ngành Lương thực thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh 2022 (HCMC FOODEX 2022)
1086/SCT-TT 10/08/2022 V/v triển khai thực hiện văn bản.
1085/SCT-TT 10/08/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
131/BC-SCT 10/08/2022 Tổng kết thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1084/SCT-QLNL 09/08/2022 V/v góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định hệ thống điện truyền tải, hệ thống điện phân phối
1082/SCT-QLNL 09/08/2022 V/v đăng ký tham dự "Hội thảo APEC về thúc đẩy năng lượng tái tạo cho phát triển nông thôn và vùng sâu vùng xa"
1081/SCT-VP 09/08/2022 V/v triển khai thực hiện Đề án số 03/ĐA-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh
1080/SCT-VP 09/08/2022 V/v cử công chức tham dự lớp Bồi dưỡng Quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2022
1079/SCT-QLNL 09/08/2022 V/v đóng góp ý kiến ý tưởng quy hoạch đối với 02 Đồ án do Công ty Cổ phần Shinec đề xuất
1078/SCT-QLTM 08/08/2022 V/v góp ý Dự thảo Bản thoả thuận chương trình hợp tác và Báo cáo tình hình thực hiện ký kết hợp tác giữa tỉnh Hậu Giang với tỉnh Kiên Giang

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 11
Hôm nay: 4076
Đã truy cập: 2849208
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.