chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 

Văn bản mới

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3960 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
55/SCT-QLTM 11/01/2023 V/v đề xuất ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh Hậu Giang đến năm 2030
54/SCT-QLTM 11/01/2023 V/v chưa cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đối với Cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty TNHH MTV Bắc - Nam Thịnh Hòa.
12/QĐ-SCT 11/01/2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.
53/SCT-QLTM 10/01/2023 V/v xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại của Mobifone tỉnh Hậu Giang
52/SCT-VP 10/01/2023 V/v triển khai Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ
51/SCT-QLCN 10/01/2023 V/v đăng ký tham dự Hội thảo khoa học
50/SCT-QLCN 10/01/2023 V/v góp ý Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản
49/SCT-VP 10/01/2023 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 142-KH/TU ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
48/SCT-VP 10/01/2023 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang
47/SCT-VP 10/01/2023 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Hậu Giang

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 4
Hôm nay: 2888
Đã truy cập: 4354627
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.