chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 2614 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
61/BC-SCT 29/04/2022 Công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2022 (Từ ngày 30/10/2021 đến ngày 29/4/2022)
569/SCT-QLNL 29/04/2022 V/v trả lời đề nghị cấp điện để sử dụng của bà Đặng Thị Ngọc Thi
568/SCT-TT 29/04/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh.
567/SCT-QLTM 29/04/2022 V/v góp ý đối với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
21/KH-SCT 29/04/2022 Trưng bày tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022
565/SCT-QLCN 28/04/2022 V/v đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư của ngành công thương năm 2022
564/SCT-VP 28/04/2022 V/v đề nghị cấp, đổi thẻ công chức, viên chức, hợp đồng 161;
563/SCT-QLTM 28/04/2022 V/v xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại của Công ty CP Đầu tư và Tiếp thị Izar
562/SCT-QLTM 28/04/2022 V/v xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại của Mobifone tỉnh Hậu Giang (CTKK bán hàng cho Đại lý năm 2022 - lần 4)
561/SCT-TT 28/04/2022 V/v triển khai thực hiện Công văn số 2310/VPCP-V.I, số 2327/VPCP-KTTH ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ.

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 14
Hôm nay: 4932
Đã truy cập: 2035164
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.