chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 

Văn bản mới

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3062 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
407/SCT-QLTM 31/03/2022 V/v bổ sung kinh phí hỗ trợ cho Trung tâm sản phẩm OCOP Hậu Giang tại khu Grand World - Phú Quốc, Kiên Giang
406/SCT-QLNL 30/03/2022 V/v xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030.
405/SCT-VP 30/03/2022 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022
404/SCT-VP 30/03/2022 V/v thống nhất dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang
403/SCT-VP 30/03/2022 V/v lập hồ sơ dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2022
402/SCT-QLTM 30/03/2022 V/v xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh
401/SCT-QLNL 30/03/2022 V/v đăng ký kinh doanh đối với hộ gia đình, cá nhân lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
400/SCT-QLTM 30/03/2022 V/v đăng ký tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại Thụy Điển và Na Uy
399/SCT-QLCN 30/03/2022 Về việc góp ý dự thảo các Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh
45/BC-SCT 30/03/2022 Về việc củng cố, kiện toàn hoạt động Tủ sách pháp luật và Câu lạc bộ pháp luật

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 4
Hôm nay: 3412
Đã truy cập: 2839013
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.