chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 

Văn bản mới

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3028 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
446/SCT-VP 07/04/2022 V/v xác nhận tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
445/SCT-VP 07/04/2022 V/v xác nhận tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
444/SCT-QLCN 07/04/2022 V/v triển khai thực hiện
các Quyết định của
Bộ Công Thương
443/SCT-QLCN 07/04/2022 V/v tham gia Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2022
442/SCT-VP 06/04/2022 V/v xác nhận tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
440/SCT-QLNL 06/04/2022 V/v đề nghị thanh toán chi phí thẩm định công trình: Khu đất công viên 3 tháng 2, khu vực 2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Hệ thống điện, chiếu sáng, địa điểm: Phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
439/SCT-QLNL 06/04/2022 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Khu đất công viên 3 tháng 2, khu vực 2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Hệ thống điện, chiếu sáng, địa điểm: Phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
438/SCT-QLNL 06/04/2022 V/v đề nghị thanh toán chi phí thẩm định công trình: Cải tạo mở rộng Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm tỉnh, hạng mục: Đường dây trạm biến áp, địa điểm: Xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
437/SCT-QLNL 06/04/2022 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Cải tạo mở rộng Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm tỉnh, hạng mục: Đường dây trạm biến áp, địa điểm: Xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
47/BC-SCT 06/04/2022 Báo cáo tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 19
Hôm nay: 970
Đã truy cập: 2781888
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.