chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 

Văn bản mới

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3063 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
65/BC-SCT 29/04/2022 báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"
574/SCT-QLCN 29/04/2022 V/v góp ý báo cáo đầu kỳ và khung định hướng quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
22/KH-SCT 29/04/2022 Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và chuyển đổi số năm 2022 của Sở Công Thương
573/SCT-QLCN 29/04/2022 Về việc tham gia ý kiến điều chỉnh dự án Xây dựng Nhà máy sản xuất bao bì, thùng carton các loại phục vụ ngành may mặc, ngành thủy sản tại Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Lê Nguyễn đề xuất
572/SCT-QLCN 29/04/2022 Về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 201/NĐ-CP của Chính phủ
571/SCT-QLCN 29/04/2022 V/v gửi dự trù kinh phí trưng bày tại Hội nghị và kinh phí tổ chức Hội thảo "Tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển vào lĩnh vực công nghiệp tỉnh Hậu Giang"
64/BC-SCT 29/04/2022 Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng năm 2022 (Từ ngày 30/10/2022 đến 29/4/2022)
63/BC-SCT 29/04/2022 Công tác tiếp công dân giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng năm 2022 (Từ ngày 29/10/2021 đến 29/4/2022)
62/BC-SCT 29/04/2022 Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng quý II năm 2022 (Từ ngày 06/02/2022 đến 29/4/2022)
570/SCT-QLCN 29/04/2022 V/v báo cáo nhiệm vụ chủ yếu
và góp ý Chương trình hành động của Chương trình hành động của
Chính phủ thực hiện Nghị quyết số13-NQ/TW ngày 02 tháng 4
năm 2022 của Bộ Chính trị

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 14
Hôm nay: 7102
Đã truy cập: 2852145
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.