chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 

Văn bản mới

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3063 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
67/BC-SCT 06/05/2022 Công tác tiếp công dân giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo quý II năm 2022
(Từ ngày 6/2/2022 đến 29/4/2022)
594/SCT-VP 06/05/2022 V/v công bố Thang điểm thi đua ngành Công Thương Hậu Giang năm 2022; tđkt
593/SCT-VP 06/05/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 499/NQ-BTVQH15 ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
592/SCT-VP 06/05/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và viên chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (lần 2)
591/SCT-QLNL 06/05/2022 V/v đề nghị thanh toán chi phí thẩm định công trình: Xây dựng Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1 (khu giao đất cho Công ty Cổ phần thủy sản Minh Phú), huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; Hạng mục: Thu hồi đường dây trung hạ áp; Địa điểm: Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
590/SCT-QLNL 06/05/2022 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Xây dựng Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1 (khu giao đất cho Công ty Cổ phần thủy sản Minh Phú), huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; Hạng mục: Thu hồi đường dây trung hạ áp; Địa điểm: Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
589/SCT-QLNL 06/05/2022 V/v báo cáo hoạt động sản xuất điện
588/SCT-QLCN 05/05/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch hành động vì sự phát triển bền vững tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030
587/SCT-VP 05/05/2022 V/v triển khai xây dựng Kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023
585/SCT-QLCN 05/05/2022 V/v góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định bãi bỏ Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang quy định lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên
địa bàn tỉnh Hậu Giang

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 3
Hôm nay: 7222
Đã truy cập: 2852264
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.