chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 2823 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
469/SCT-QLNL 13/04/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
49/BC-SCT 13/04/2022 Kết quả triển khai thực hiện giao, quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức và hợp đồng lao động của Sở Công Thương
468/SCT-VP 13/04/2022 V/v báo cáo thống kê chỉ tiêu phát triển giới của quốc gia và báo cáo số liệu nữ lãnh đạo, quản lý năm 2021
467/SCT-VP 13/04/2022 V/v tham gia Chương trình học bổng Thạc sĩ Điều hành cao cấp Chính sách công năm 2022 của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
466/SCT-QLNL 13/04/2022 V/v ý kiến đối với điều kiện cần thiết để cho phép Nhà đầu tư được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án khu dân cư thương mại, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
465/SCT-QLCN 12/04/2022 V/v báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị công bố Phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
18/KH-SCT 12/04/2022 Về việc tổ chức Hội thảo "Tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển vào lĩnh vực Công nghiệp tỉnh Hậu Giang"
464/SCT-QLNL 11/04/2022 V/v kiểm tra, rà soát về phát triển điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
462/SCT-QLTM 08/04/2022 V/v cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra công tác Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
461/SCT-QLCN 08/04/2022 Về việc báo cáo phục vụ xây dựng Đề án trình Ban Chấp hành Trung ương

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 3
Hôm nay: 311
Đã truy cập: 2418346
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.