chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 2850 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
525/SCT-QLCN 21/04/2022 Về việc góp ý dự thảo Quyết định Ban hành Quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất, diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
524/SCT-QLTM 20/04/2022 V/v tham mưu báo cáo "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng" trên địa bàn tỉnh Hậu Giang    

56/BC-SCT 20/04/2022 Tình hình đầu tư phát triển nguồn điện năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
55/BC-SCT 20/04/2022 Về nhu cầu điện, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; bảo đảm cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022 và các năm tiếp theo đến năm 2025
523/SCT-QLCN 20/04/2022 V/v tham mưu lựa chọn sản phẩm tham dự Chương trình bình chọn Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam 2022
522/SCT-QLCN 20/04/2022 V/v triển khai Công văn số 1481/VP.UBND-NCTH ngày 19/4/2022 của Văn phòng UBND tỉnh
519/SCT-QLNL 19/04/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý
54/BC-SCT 19/04/2022 Về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics tỉnh Hậu Giang giai đoạn
2017 - 2021 và Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2022 - 2026
53/BC-SCT 19/04/2022 Kết quả thực hiện thỏa thuận giữa tỉnh Hậu Giang và Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 và phương phướng hợp tác giai đoạn 2021-2025
517/SCT-TT 19/04/2022 V/v triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022.

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 4
Hôm nay: 5919
Đã truy cập: 2452086
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.