chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 2852 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
581/SCT-QLTM 04/05/2022 V/v tham gia trưng bày tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022"
580/SCT-QLTM 04/05/2022 Về việc báo cáo kết quả hậu kiểm theo quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP.
579/SCT-VP 04/05/2022 V/v triển khai thực hiện Quy định 57-QĐ/TW của Ban Bí thư
578/SCT-TT 04/05/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 20/QĐ-BTTP ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp.
577/SCT-TT 04/05/2022 V/v góp ý dự thảo văn bản
576/SCT-VP 04/05/2022 V/v thống kê tài liệu lưu trữ thuộc diện lập bản sao bảo hiểm
575/SCT-QLTM 04/05/2022 V/v kinh phí tham gia hoạt động triển lãm và kết nối giao thương tại Hội nghị sơ kết, tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
66/BC-SCT 29/04/2022 Công tác thanh tra quý II năm 2022 (Từ ngày 6/02/2021 đến ngày 29/4/2022)
65/BC-SCT 29/04/2022 báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"
574/SCT-QLCN 29/04/2022 V/v góp ý báo cáo đầu kỳ và khung định hướng quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 3
Hôm nay: 24
Đã truy cập: 2462406
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.