chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 2614 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
390/SCT-QLTM 28/03/2022 V/v góp ý Kế hoạch xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang năm 2022
389/SCT-QLTM 28/03/2022 V/v hỗ trợ kết nối, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP tỉnh Bình Thuận, Thành phố Đà Nẵng
388/SCT-VP 28/03/2022 V/v triển khai thông báo chiêu sinh học viên tham dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng (khóa 03/2022) (Học trực tuyến)
49/QĐ-SCT 28/03/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với ông Trần Kim Trung, Thanh tra viên Thanh tra Sở Công Thương
387/SCT-VP 28/03/2022 V/v thống nhất dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang
386/SCT-VP 28/03/2022 V/v triển khai khóa học đào tạo đấu thầu 2022
385/SCT-QLCN 28/03/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghi quyết số 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ
384/SCT-QLCN 28/03/2022 V/v góp ý dự thảo Chương trình phát triển Công nghiệp thành phố Vị Thanh giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo
383/SCT-QLNL 28/03/2022 V/v đề nghị thanh toán chi phí thẩm định công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn từ thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, hạng mục: Di dời lưới điện trung hạ áp, địa điểm: Thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
382/SCT-QLNL 28/03/2022 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn từ thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, hạng mục: Di dời lưới điện trung hạ áp, địa điểm: Thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 3
Hôm nay: 5062
Đã truy cập: 2035291
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.