chi dao dieu hanh - Sở Công Thương

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 2669 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
571/SCT-QLCN 29/04/2022 V/v gửi dự trù kinh phí trưng bày tại Hội nghị và kinh phí tổ chức Hội thảo "Tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển vào lĩnh vực công nghiệp tỉnh Hậu Giang"
64/BC-SCT 29/04/2022 Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng năm 2022 (Từ ngày 30/10/2022 đến 29/4/2022)
63/BC-SCT 29/04/2022 Công tác tiếp công dân giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng năm 2022 (Từ ngày 29/10/2021 đến 29/4/2022)
62/BC-SCT 29/04/2022 Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng quý II năm 2022 (Từ ngày 06/02/2022 đến 29/4/2022)
570/SCT-QLCN 29/04/2022 V/v báo cáo nhiệm vụ chủ yếu
và góp ý Chương trình hành động của Chương trình hành động của
Chính phủ thực hiện Nghị quyết số13-NQ/TW ngày 02 tháng 4
năm 2022 của Bộ Chính trị
61/BC-SCT 29/04/2022 Công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2022 (Từ ngày 30/10/2021 đến ngày 29/4/2022)
569/SCT-QLNL 29/04/2022 V/v trả lời đề nghị cấp điện để sử dụng của bà Đặng Thị Ngọc Thi
568/SCT-TT 29/04/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh.
567/SCT-QLTM 29/04/2022 V/v góp ý đối với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
21/KH-SCT 29/04/2022 Trưng bày tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 5
Hôm nay: 10047
Đã truy cập: 2125723
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.